25. maj 2019.

9. Oktobar - Svetski dan pošte

Poruka generalnog direktora za 2015. godinu

Inovacije, integracije i inkluzija predstavljaju klučne pokretače za budućnost Pošte

Bišar Abdirahman Husein

Bišar Abdirahman Husein

Dok proslavljamo danas Svetski dan pošte, možemo se sa zadovoljstvom osvrnuti na bogatu istoriju transformacije u pošti, koja je uvek bila sposobna da nađe svoje mesto na svetskom tržištu. Svakako, pošta se može ponositi time što je najstarije sredstvo komunikacije, a još uvek igra ključnu ulogu u slanju informacija i robe.

Od liberalizacije do privatizacije, ali i pojave konkurencije, pošta se suočava sa mnogim izazovima svog opstanka, ali nijedan nije bio tako obeshrabrujući kao što je razvoj moderne informacione tehnologije. Danas su pismonosne pošiljke, koje su tradicionalna odlika poštanske delatnosti, u velikoj meri ugrožene bržim i efikasnijim načinom komunikacije zahvaljujući napredovanju u informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Međutim, uspešne pošte su prihvatile te izazove kao priliku da uvedu novine i uspostave nove tržišne segmente, shvativši da je brže i efikasnije komunikaciono sredstvo u stvari ono što je pošti potrebno, kako bi izgradila novi lanac vrednosti u poslovnom svetu.

Transformacija nije nastupila tako lako. Još uvek postoji mnogo pošta koje tek treba u potpunosti da iskoriste nove tehnologije u cilju unapređivanja svog poslovanja. Ipak, poruka je glasna i jasna: opstanak pošte zavisi od njene sposobnosti da se brzo promeni i sprovede inovacije. Očekivanja korisnika, potrebe i ukusi se menjaju, te se i Pošta mora promeniti kako bi mogla da odgovori na nove potrebe tržišta.

Sa tim shvatanjem, Svetski Poštanski Savez je, u svom nacrtu Svetske poštanske strategije za 2017-2020, identifikovao reformu poštanskog sektora kao ključnog pokretača za budućnost. U svom šematskom prikazu, Vizija 2020, UPU se fokusira na inovacije, integracije i inkluziju kao glavne faktore koji će odvesti poštansku delatnost u budućnost.

Stvarnost je da budućnost pošte u velikoj meri zavisi od njene sposobnosti da unosi novine i stvara nove proizvode i usluge. Jedan od ključeva ka inovacijama biće spremnost pošte da prigrli nove tehnologije i da prenese svoje poznate brendove u digitalni prostor. Da bi to ostvarili, za poštu će biti izuzetno važno da razvije svoje digitalne sposobnosti, zajedno sa odgovarajućim regulativnim okvirima koji će pružiti podršku novom okruženju.

Za uspešnu integraciju, Pošta će morati da izgradi besprekornu mrežu koja je istovremeno povezana virtuelno i fizički, i koja je prisutna kako na lokalnom, tako i na međunarodnom planu. Potpuna integracija zahteva uključivanje svih ključnih igrača u poštanskom lancu nabavke, uključujući carinu i transport, kao i olakšavanje prekogranične elektronske trgovine.

Sa novim ciljevima za održivi razvoj Ujedinjenih Nacija, koje su rado prihvaćene od strane svetskih lidera, pošta danas ima čak još važniju ulogu, kao infrastruktura koja omogućava razvoj. S obzirom da ima univerzalni karakter, pošta je najbolje pozicionirana da pokrene ekonomsko, društveno, finansijsko i digitalno uključivanje svih građana sveta. Preko svoje ogromne mreže, pošta bi trebalo da cilja na mikro, mala i srednje razvijena preduzeća, kao i na stanovništvo koje nema račun u banci kao novu granicu i stvori odgovarajuće proizvode kako bi pružila podršku tržištu. Ostvarivanje uspeha u ovoj oblasti je jedan od najboljih načina da se osigura ostvarenje ciljeva održivog razvoja, a radi koristi celoj globalnoj zajednici.

Budućnost Pošte počinje sada. Svi moramo da radimo na stvaranju proizvoda i usluga koji zadovoljavaju potrebe naših sadašnjih i budućih korisnika. Hajde da se usredsredimo na inovacije, integracije i inkluziju u našoj delatnosti da bismo stvorili jaku Poštu za budućnost. Jedino ako tako radimo, pošta će biti sposobna da ostvari uspeh i održi svoje mesto na svetskom tržištu, a pritom će ostati jasno vidljiva i suštinski bitna.

Želim vam svima srećan Svetski dan pošte.