23. mart 2019.

Dostava i isporuka za Vašu adresu

PISMA

DOSTAVA:

Pismonosna dostava podrazumeva dostavu pisama na kućnoj adresi korisnika poštanskih usluga i organizovana je na celoj teritoriji Republike Srbije. U zavisnosti od vrste dostavnog područja i u skladu sa važećim propisima, dostava može da se vrši: radnim danima, najmanje dva radna dana u nedelji ili najmanje jednom nedeljno (detaljnije).

 • POŠTA KOJA VRŠI DOSTAVU PISAMA NA VAŠOJ ADRESI: 12240 KUČEVO 1,
  SVETOG SAVE 121, MAPA
 • RADNO VREME: 08.00-14.00 radnim danima, subotom 08.00-12.00
 • BROJ TELEFONA: 012/852725, 852722
 • ZA VAŠU ADRESU, DOSTAVU VRŠI POŠTAR NA REONU: 003
 • DANI DOSTAVE: četvrtak,

ISPORUKA:

Isporuka pisama podrazumeva uručenje pisama primaocu ili ovlašćenom licu u prostorijama pošte (detaljnije).

 • POŠTA KOJA VRŠI ISPORUKU PISAMA ZA VAŠU ADRESU: 12240 KUČEVO 1,
  SVETOG SAVE 121, MAPA
 • RADNO VREME: 08.00-14.00 radnim danima, subotom 08.00-12.00
 • BROJ TELEFONA: 012/852725, 852722

»nazad na vrh

PAKETI

DOSTAVA:

Paketska dostava podrazumeva uručenje paketa na kućnoj adresi korisnika poštanskih usluga. Dostava paketa vrši se u svim većim mestima radnim danima i subotom (detaljnije).

 • POŠTA KOJA VRŠI DOSTAVU PAKETA NA VAŠOJ ADRESI: 12240 KUČEVO 1,
  SVETOG SAVE 121, MAPA
 • RADNO VREME: 08.00-14.00 radnim danima, subotom 08.00-12.00
 • BROJ TELEFONA: 012/852725, 852722
 • DANI DOSTAVE: četvrtak,

ISPORUKA:

Isporuka paketa podrazumeva uručenje paketa primaocu ili ovlašćenom licu u prostorijama pošte (detaljnije).

 • POŠTA KOJA VRŠI ISPORUKU PAKETA ZA VAŠU ADRESU: 12240 KUČEVO 1,
  SVETOG SAVE 121, MAPA
 • RADNO VREME: 08.00-14.00 radnim danima, subotom 08.00-12.00
 • BROJ TELEFONA: 012/852725, 852722

»nazad na vrh

POST EXPRESS

DOSTAVA:

Dostava Post Express pošiljaka podrazumeva predaju pošiljaka primaocu na adresi naznačenoj na prijemnom obrascu (detaljnije).

POŠTA KOJA VRŠI DOSTAVUPOST EXPRESS DANAS ZA SUTRAPOST EXPRESS DANAS ZA DANASPOST EXPRESS DANAS ZA ODMAH
poštanski broj i naziv12240 KUČEVO 1NE POSTOJINE POSTOJI
adresa pošteSVETOG SAVE 121   
telefon pošte012/852725, 852722   
radno vreme radnim danima 08.00-14.00   
radno vreme subotom 08.00-12.00   
mapaMAPA     

ISPORUKA:

Isporuka post express pošiljaka vrši se uručenjem pošiljaka primaocu na šalterima pošta (detaljnije).

 • POŠTA KOJA VRŠI ISPORUKU POST EXPRESS POŠILJAKA ZA VAŠU ADRESU: 12240 KUČEVO 1,
  SVETOG SAVE 121, MAPA
 • RADNO VREME: 08.00-14.00 radnim danima, subotom 08.00-12.00
 • BROJ TELEFONA: 012/852725, 852722

»nazad na vrh

TELEGRAMI

DOSTAVA:

Dostava telegrama podrazumeva uručenje telegrama na adresi primaoca radnim danima i subotom. Telegrami, koji su primljeni četiri sata pre završetka radnog vremena pošte koja vrši dostavu, uručuju se istog dana (detaljnije).

 • POŠTA KOJA VRŠI DOSTAVU TELEGRAMA NA VAŠOJ ADRESI: 12240 KUČEVO 1,
  SVETOG SAVE 121, MAPA
 • RADNO VREME: 08.00-14.00 radnim danima, subotom 08.00-12.00
 • BROJ TELEFONA: 012/852725, 852722
 • DANI DOSTAVE: četvrtak,

»nazad na vrh

ISPLATA NOVCA NA ADRESI

POŠTANSKA UPUTNICA

Poštanska uputnica je usluga prenosa novca, elektronskim ili klasičnim poštanskim vezama i isplaćuje se na označenoj adresi primaoca ili u pošti. Prijem poštanskih uputnica se vrši u svim poštama, a isplata na celoj teritoriji Republike Srbije (detaljnije).

 • POŠTA KOJA VRŠI DOSTAVU POŠTANSKIH UPUTNICA NA VAŠOJ ADRESI: 12240 KUČEVO 1,
  SVETOG SAVE 121, MAPA
 • RADNO VREME: 08.00-14.00 radnim danima, subotom 08.00-12.00
 • BROJ TELEFONA: 012/852725, 852722
 • DANI DOSTAVE: četvrtak,

POSTNET UPUTNICA

PostNet uputnica je usluga najbržeg prenosa novca između fizičkih lica, koja omogućava isplatu uputničkog iznosa primaocu, neposredno nakon uplate od strane pošiljaoca. Dostava PostNet uputnica vrši se u svim većim mestima radnim danima i subotom.

Prilikom prijema, pošiljalac može zаhtevati isplatu na šalteru pošte ili na označenoj adresi dostavnog područja pošte ovlašćene za dostavu PostNet uputnica (detaljnije).

Za Vašu adresu predviđena je isplata PostNet uputnica na šalteru bilo koje pošte.

KEŠ EKSPRES

Usluga keš ekspres je usluga isplate gotovine na adresi, po zahtevu vlasnika tekućeg računa, odnosno ovlašćenog lica, koji ima tekući račun otvoren kod Banke Poštanska štedionica, a.d. Beograd. Isplata se vrši u roku od tri sata od vremena prijema zahteva ili u vremenu dogovorenom sa korisnikom. Prijem zahteva vrši se putem telefona 011/321-0-123 za područje cele Republike Srbije, u vremenu:

 • radnim danima: od 08.00 do 15.00 časova;
 • subotom: od 08.00 do 12.00 časova (detaljnije).

Za Vašu adresu nije predviđena usluga Keš ekspres

»nazad na vrh