20. oktobar 2017.

Pronađi PAK

Uputstvo za korišćenje pretraživača adresnog koda

POPUNJAVANJE POLJA ZA PRETRAGU

Pretraga adresnog koda vrši se na osnovu tri kriterijuma:

 1. Grad ili opština ili naselje - unesite jedan (bilo koji) od navedenih podataka, u zavisnosti od toga koju informaciju znate o adresi
 2. Ulica - unesite naziv ulice
  Pretraživač prepoznaje sve raspoložive, stare i nove, nazive ulica.
 3. Broj - unesite kućni broj

Nakon unosa kriterijuma za pretragu potrebno je kliknuti na dugme PRONAĐI.

Prilikom popunjavanja polja za pretragu obavezna je upotreba svih slova latiničnog pisma (npr: č, ć, š, đ, ž , dž ).


Radi lakše pretrage, moguće je u svim poljima pri unosu podataka koristiti i specijalni znak *. Na primer:

 • kr* - upit koji počinje slovima kr,
 • *alek* - upit koji u svom punom nazivu sadrži slova alek, tim redom,
 • *nova - upit koji se završava slovima nova.

Potpuniji unos podataka u polja za pretragu, sužava broj ponuđenih rezultata.

REZULTATI PRETRAGE

Kao rezultat pretrage za Vaš upit, pored informacije o PAK-u i njegovog prikaza na mapi, dobićete i ostale podatke potrebne za pravilno adresovanje poštanske pošiljke:

 1. naziv ulice (i stari naziv, ukoliko postoji),
 2. kućni broj (i podbroj),
 3. naziv naseljenog mesta,
 4. poštanski broj i naziv odredišne pošte,
 5. poštanski adresni kod (PAK).