19. avgust 2017.

PAK - usluge i pogodnosti za pravna lica

Kvalitetnim adresovanjem pošiljaka uz obaveznu primenu poštanskog adresnog koda pravno lice ostvaruje niz pogodnosti, a istovremeno omogućava Pošti Srbije da kvalitetno i efikasno izvrši automatizovanu preradu i sortiranje, kao i brz prenos i sigurno uručenje pošiljaka primaocima.

U cilju usklađivanja baze adresnih podataka korisnika i adresnog sistema Pošte Srbije, kao najefikasnijeg načina za pravno lice da obezbedi konstantan kvalitet adresnih podataka i ispuni obavezu adresovanja pošiljaka prema propisanim standardima, Pošta Srbije je kreirala sledeći set usluga:


Standardizacija i validacija adresnih podataka pravnog lica u odnosu na adresni sistem Pošte Srbije

Usluga podrazumeva preuzimanje baze adresnih podataka od korisnika, proveru njihove ispravnosti i dopunu podataka dodatnim elementima adrese:

  • zvaničan naziv opštine, naseljenog mesta i ulice,
  • dostavna pošta,
  • dostavni reon, i
  • poštanski adresni kod - PAK.

Nakon toga pravnom licu se dostavlja nova, ažurna baza adresnih podataka uparenih sa adresnim sistemom Pošte Srbije.


Pogodnosti u plaćanju poštarine

Kompanije koje su pošiljaoci preko 50.000 pošiljaka (neregistrovanih, preporučenih i vrednosnih) na mesečnom nivou, a koje su izvršile usklađivanje baze adresnih podataka sa adresnim sistemom Pošte Srbije, ostvaruju pravo na plaćanje nižeg iznosa poštarine (u zavisnosti od količine pošiljaka), uz obavezu primene Procedura za sortiranje, štampanje i pakovanje poštanskih pošiljaka sa primenom PAK-a

Ukoliko želite da samostalno dopunite svoju adresnu bazu informacijama o dostavnoj pošti, reonu i PAK-u, na raspolaganju Vam je naš adresar PAK-a na CD-u, kao i pretraživač na našem sajtu.


Održavanje adresnog sistema korisnika

Kompanije za koje je Pošta Srbije izvršila stanadardizaciju i validaciju adresnih podataka, direktno postaju i korisnici naše usluge kontinuiranog ažuriranja uparenih podataka (u skladu sa promenama na terenu: izmene naziva ulica, dostavnih reona i dr.) koju pružamo bez nadoknade.


Usluge geografskog informacionog sistema

Usklađivanjem svoje adresne baze sa adresnim sistemom Pošte Srbije, korisnici naših usluga dobijaju i mogućnost korišćenja usluga geografskog informacionog sistema. Naime, Pošta Srbije je georeferencirala (pozicionirala na mapi) preko 900.000 zgrada u svim većim gradovima Srbije. Primenom našeg adresnog sistema svaki vaš korisnik sa područja ovih gradova dobija svoju poziciju na mapi.


Konsultantske usluge

Ukoliko se opredelite da izgradite sistem adresnih podataka u okviru sopstvenog informacionog sistema, u mogućnosti smo da obezbedimo konsultantske usluge naših stručnjaka za implementaciju rešenja.


Pogodnosti za pravna lica koja primenjuju pravilno adresovanje pošiljaka sa PAK-om kao obaveznim adresnim podatkom

  • Tačnost i ažurnost adresnih podataka
  • Sigurno uručenje Vaših pošiljaka u najkraćem roku
  • Mogućnost ostvarivanja pogodnosti u plaćanju poštarine
  • Efikasno upravljanje bazama adresnih podataka
  • Smanjenje broja neuručenih pošiljaka
  • Veća satisfakcija Vaših korisnika

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd
Funkcija poštanske mreže
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3718 191
011 3718 192
pak@ptt.rs

»nazad na vrh