25. april 2019.

PAK - usluge i pogodnosti za pravna lica

Usluga usklađivanja adresnih podataka sa adresnim sistemom Pošte

Najefikasniji način da pravna lica obezbede konstantan kvalitet adresnih podataka i ispune obavezu adresovanja pošiljaka prema propisanim standardima, jeste da usklade svoju bazu adresnih podataka sa adresnim sistemom Pošte. Pošta je zbog toga kreirala posebnu uslugu za pravna lica.


Evidentiranje i održavanje adresnih podataka

Usluga podrazumeva preuzimanje baze adresnih podataka od korisnika, proveru njihove ispravnosti, odnosno usaglašavanje sa adresnim sistemom Pošte. Za adresni podatak korisnika opredeljuje se odgovarajući zvanični naziv: opštine, naseljenog mesta i ulice i generišu: dostavna pošta, dostavni rejon i poštanski adresni kod – PAK.

Nakon toga, pravnom licu se dostavlja dopunjena baza adresnih podataka usklađenih sa adresnim sistemom Pošte.


Održavanje adresnog sistema korisnika

Kompanije za koje je Pošta Srbije izvršila usklađivanje adresne baze sa svojim adresnim sistemom, direktno postaju i korisnici usluge kontinuiranog ažuriranja adresnih podataka. Podaci se ažuriraju u skladu sa promenama na terenu: izmena naziva ulica, dostavnih pošta i dr.


Samostalno usklađivanje baze adresnih podataka

Svi korisnici koji žele da samostalno dopune adresnu bazu informacijama o dostavnoj pošti, rejonu i PAK-u, mogu koristiti PAK pretraživač na sajtu.


Pogodnosti za korisnike usluge

Prednosti pravilnog adresovanja pošiljaka i primene PAK-a u poslovanju su:

  • tačnost i ažurnost adresnih podataka;
  • precizno usmeravanje i uručenje pošiljaka u propisanom roku;
  • efikasno upravljanje bazama adresnih podataka;
  • smanjenje broja neuručenih pošiljaka;
  • viša satisfakcija korisnika.

Kontakt

Funkcija poštanske mreže
Sektor za organizaciju uručenja

Služba za geografski informacioni sistem i poštanski adresni kod

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3718 191
011 3718 192
pak@ptt.rs

»nazad na vrh