20. oktobar 2017.

PAK - usluge i pogodnosti za pravna lica

Kvalitetnim adresovanjem pošiljaka uz obaveznu primenu poštanskog adresnog koda pravno lice ostvaruje niz pogodnosti, a istovremeno omogućava Pošti Srbije da kvalitetno i efikasno izvrši automatizovanu preradu i sortiranje, kao i brz prenos i sigurno uručenje pošiljaka primaocima.

U cilju usklađivanja baze adresnih podataka korisnika i adresnog sistema Pošte Srbije, kao najefikasnijeg načina za pravno lice da obezbedi konstantan kvalitet adresnih podataka i ispuni obavezu adresovanja pošiljaka prema propisanim standardima, Pošta Srbije je kreirala sledeći set usluga:


Standardizacija i validacija adresnih podataka pravnog lica u odnosu na adresni sistem Pošte Srbije

Usluga podrazumeva preuzimanje baze adresnih podataka od korisnika, proveru njihove ispravnosti i dopunu podataka dodatnim elementima adrese:

  • zvaničan naziv opštine, naseljenog mesta i ulice,
  • dostavna pošta,
  • dostavni reon, i
  • poštanski adresni kod - PAK.

Nakon toga pravnom licu se dostavlja nova, ažurna baza adresnih podataka uparenih sa adresnim sistemom Pošte Srbije.


Održavanje adresnog sistema korisnika

Kompanije za koje je Pošta Srbije izvršila stanadardizaciju i validaciju adresnih podataka, direktno postaju i korisnici naše usluge kontinuiranog ažuriranja uparenih podataka (u skladu sa promenama na terenu: izmene naziva ulica, dostavnih reona i dr.) koju pružamo bez nadoknade.


Usluge geografskog informacionog sistema

Usklađivanjem svoje adresne baze sa adresnim sistemom Pošte Srbije, korisnici naših usluga dobijaju i mogućnost korišćenja usluga geografskog informacionog sistema. Naime, Pošta Srbije je georeferencirala (pozicionirala na mapi) preko 900.000 zgrada u svim većim gradovima Srbije. Primenom našeg adresnog sistema svaki vaš korisnik sa područja ovih gradova dobija svoju poziciju na mapi.


Konsultantske usluge

Ukoliko se opredelite da izgradite sistem adresnih podataka u okviru sopstvenog informacionog sistema, u mogućnosti smo da obezbedimo konsultantske usluge naših stručnjaka za implementaciju rešenja.


Pogodnosti za pravna lica koja primenjuju pravilno adresovanje pošiljaka sa PAK-om kao obaveznim adresnim podatkom

  • Tačnost i ažurnost adresnih podataka
  • Sigurno uručenje Vaših pošiljaka u najkraćem roku
  • Mogućnost ostvarivanja pogodnosti u plaćanju poštarine
  • Efikasno upravljanje bazama adresnih podataka
  • Smanjenje broja neuručenih pošiljaka
  • Veća satisfakcija Vaših korisnika

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije” Beograd
Funkcija poštanske mreže
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3718 191
011 3718 192
pak@ptt.rs

»nazad na vrh