20. oktobar 2017.

Poštanski adresni kod (PAK)

Zakonom o poštanskim uslugama propisan je novi način adresovanja poštanskih pošiljaka, prema kojem je kao sastavni deo adrese svakog stanovnika i pravnog lica na teritoriji Republike Srbije, uveden novi adresni podatak - Poštanski adresni kod (PAK).
mapa

Šta je Poštanski adresni kod?

PAK je šestocifreni broj koji označava deo ulice u koji poštar dolazi da bi uručio pošiljku primaocu. Upisivanjem PAK-a preciznije se određuje lokacija za uručenje pošiljaka, u odnosu na adresovanje kada se upisuje samo poštanski broj.

Primena poštanskog adresnog koda omogućava uručenje pošiljaka u propisanom roku nezavisno od čestih promena naziva ulica i postojanja ulica sa istim nazivom u istom gradu ili opštini.

Upisivanjem PAK-a povećava se pouzdanost i brzina prenosa poštanskih pošiljaka.Pravilno adresovanje pošiljaka


podrazumeva dopunu dosadašnje adrese PAK-om, odnosno pošiljalac na adresnoj strani pošiljke treba da navede sledeće podatke, jedan ispod drugog:

  • titula, ime i prezime ili naziv primaoca;
  • ulica i broj, podbroj, broj stana (ili broj poštanskog pregratka, ili broj i naziv vojne pošte ili oznaka „post restant”/„poste restante”);
  • naziv naseljenog mesta (odredišta);
  • poštanski broj i naziv odredišne pošte;
  • poštanski adresni kod (PAK).

Za pošiljke koje su adresovane na „post restant”, poštanski pregradak ili na vojnu poštu, pošiljalac nije u obavezi da navede poštanski adresni kod (PAK) odredišne pošte.


Primer adresovanog koverta.jpg

Na primer, PAK: 272316 nosi informaciju da primalac pošiljke živi u opštini Šabac, naseljenom mestu Mišar, u delu parne strane ulice Jakova Nenadovića od broja 2 do broja 4.Kako da saznate PAK?

PAK za bilo koju adresu na teritoriji Republike Srbije možete saznati:

  • pozivanjem broja 0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva)
  • putem online pretraživača na našem sajtu www.posta.rs
  • u svakoj pošti, uvidom u Adresar poštanskog adresnog koda.


»nazad na vrh