23. mart 2017.

Prigodne poštanske marke

Prigodne poštanske marke i vrednosnice su poštanske marke koje izdaje Javno preduzeće „Pošta Srbije” za posebne prilike tako da slikom ili motivom obeleže neki značajan jubilej, događaj ili datum iz nacionalne ili svetske istorije, iz sporta, kulture, nauke i sl. , kao i da prikažu motive iz prirode. Prigodne poštanske marke se koriste kao redovne poštanske marke, odnosno koriste se kao sredstvo plaćanja, korišćenja poštanskih usluga u unutrašanjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju. Ove poštanske marke imaju namenu i u filatelističke svrhe. Obeležavanje jubilarnih datuma na prigodnim poštanskim markama podrazumeva godišnjice: 50,75,100,125 i 150 i svaku narednu dvadesetpetogodišnjicu.

Izdanja prigodnih poštanskih maraka po godinama:

2017

Lunarni horoskop – Godina petla

Lunarni horoskop – Godina petla Lunarni horoskop – Godina petla

Vaskrs

Tajna večera, 16.v. Bogorodičina crkva, manastir Studenica Raspeće Hristovo, freska 1209. godina, Bogorodičina crkva, manastir Studenica

100. godišnjica Topličkog ustanka

100. godišnjica Topličkog ustanka
Javno preduzeće „Pošta Srbije”
RJ "Srbijamarka"
Palmotićeva 2, 11000 Beograd, PAK: 106306
011 3063 260
011 3641 855
www.posta.rs
rjsrbijamarka@jp.ptt.rs