20. februar 2018.

Distribuirana štampa i pakovanje dokumenata

Opis

Javno preduzeće „Pošta Srbije” je u okviru projekata hibridne pošte razvilo sistem distribuirane štampe i pakovanja dokumenata. Ovaj sistem čini oprema za štampanje (štampači za masovu personalizovanu štampu tipa Xerox) i pakovanje dokumenata (mašine za pakovanje tipa Formax) u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kraljevu i Kragujevcu. Oprema je kroz multiservisnu korporativnu informaciono-komunikacionu mrežu Javnog preduzeća „Pošta Srbije” povezana u jedinstveni sistem kroz koji se podaci dobijeni od korisnika u elektronskoj formi prenose do distribuiranog centra koji je najbliži lokaciji dostavljanja dokumenata. Distribuirana štampa i pakovanje dokumenata može biti deo integrisane usluge informatičkog, poštanskog i novčanog karaktera koja podrazumeva i:

  • Uređivanje adresne baze korisnika uvođenjem jedinstvenog šifarnika gradova, opština, naselja i ulica i implementacijom poštanskog adresnog koda (PAK),
  • Kreiranje izgleda i sadržaja dokumenta u dogovoru sa korisnikom,
  • Štampanje i pakovanje dokumenata po dinamici i obimu koji odgovara korisniku,
  • Dostavljanje pošiljke,
  • U slučaju kada dokument predstavlja račun za korišćene usluge, jedinstvenu formu naloga za uplatu koji sadrži OCR i bar-kod zapise, i
  • U slučaju kada dokument predstavlja račun za korišćene usluge, naplatu računa na šalterima pošta.

»nazad na vrh

Cene

Usluga štampanja i pakovanja dokumenata pruža se po ceni od 3,05 dinara po dokumentu u slučaju korišćenja usluge iz Cenovnika rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, cenovni stav 1.1. PISMO (tarifni stav po masi – do 20 grama). U ovu cenu je uračunata cena predštampe i štampe promenljivih podataka, kao i cena papira. U cenu ove usluge je uračunat i porez na dodatu vrednost. Za dodatne informacije i cene u slučaju drugih varijanti pružanja usluge obratite se na telefon u kontaktu.

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Sektor za prodaju i marketing

011 3718 221
011 3718 205
www.posta.rs
usluge@posta.rs

»nazad na vrh