8. februar 2016.

Informativni servis Pošte

Pozovite nas!

Tel. 0700 100 300

Putem Informativnog servisa Pošte Srbije saznajte sve o našim uslugama, cenama, radnom vremenu pošta, praćenju pošiljaka, adresnom kodu...

Jedinstven pristup iz cele Srbije po ceni lokalnog poziva.

Za pozive iz inostranstva ka Informativnom servisu Pošte Srbije, kao i za pozive iz mobilnih mreža, dodeljen je telefonski broj +381 11 360 7788, pri čemu se primenjuje tarifa po cenovniku Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.

Radno vreme Informativnog servisa je od 8 do 20 časova radnim danom i subotom, a nedeljom od 8 do 15 časova.

Sve predloge, sugestije ili prigovore možete postaviti ovde ili ih možete predati u pisanom obliku u pošti na čiji rad imate primedbu.