23. mart 2017.

Telemarketing i teleprodaja

Opis

Telemarketing

Telemarketing je usluga koja omogućava istraživanje tržišta, javnog mnjenja ili istraživanje u okviru ciljane kategorije. Telemarketing je jedan od najkvalitetnijih anketnih alata i koristi se kada želite da dodjete do preciznih i brzih izveštaja i statistika.
Kod anketiranja potrebno je voditi računa o oblikovanju anketnih pitanja, dužine trajanja poziva i izbora baze kao uzorka.
Kada su u pitanju telemarketing usluge, Centar za elektronsko poslovanje pošte (CePP) može ponuditi tri načina komunikacije u zavisnosti od vrste istraživanja i praktične primene:

 1. Prvi način se odnosi na ankete koje na klasičan način, sprovode operateri call centra u direktnom razgovoru sa ciljnom grupom. Obično se koristi kada je potrebno odvojiti kategorije anketiranih u zavisnosti od odgovora.
 2. Drugi način podrazumeva izradu govornog automata koji ima funkciju pozivanja, vodjenje komunikacije i generisanje izveštaja o obavljenim pozivima. Na ovaj način dobija se jednoobrazno vodjena anketa gde se odbacuje mogućnost uticaja anketara na anketirane uz prednost da su statistike i izveštaji dostupni u svakom trenutku.
 3. Treći način primene je prijem poziva i prikupljanje odgovora, gde se u zavisnosti od praktičnosti kombinovano mogu koristiti usluge call centra ili se odgovori mogu ostavljati kao audio zapisi ili DTMF izbor na govornom automatu. Ovaj princip se najčešće primenjuje kad se posredstvom medija postavljaju neka generalna pitanja.

Benefiti telefonski vodjenih anketa su sledeći:

 • smanjeni troškovi
 • precizno i efikasno sprovodjenje istraživanja
 • jednostavno odredjivanje kategorije ispitanika
 • brzo generisanje izveštaja o obavljenom istraživanju
 • mogućnost automatizacije procesa
 • detaljne statistike.

Teleprodaja

Teleprodaja je usluga namenjena klijentima koji imaju potrebu za direktnom komunikacijom sa potencijalnim korisnicima u smislu povećanja prodaje svojih usluga ili proizvoda.
Operateri call centra CePP-a mogu biti angažovani kako bi opisali uslugu ili proizvod, prihvatili i formirali narudžbenicu ili podržali direktnu prodaju na svaki drugi način...
Ovaj vid prodaje omogucavća direktnu komunikaciju sa potrošačima koja može biti oblikovana tako da omogući i povratne korisne informacije i statistike za dalju analizu u cilju poboljšanja usluge prodaje.
Kad je u pitanju pozivanje korisnika, treba voditi računa o ciljanoj kategoriji i izboru baze za pozivanje kako ne bi proizveli kontraefekat i uznemiravanje.
Benefiti koji se ostvaruju su sledeći:

 • smanjeni troškovi prodaje
 • direktna komunikacija sa korisnicima
 • neograničeno vreme komunikacije
 • dobijanje povratnih informacija
 • automatizacija procesa naručivanja
 • detaljne statistike

»nazad na vrh

Cene

Cene se određuju u zavisnosti od Vaših potreba i precizno definisanog zahteva.

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Centar za elektronsko poslovanje Pošte – CePP
Katićeva 14-18, 11000 Beograd, PAK: 111515
011 3607 895
011 3651 412
www.cepp.rs
cepp@ptt.rs
Radno vreme:
Ponedeljak-Petak (7.30-15.30)

»nazad na vrh