19. februar 2019.

Osiguranje

Opis

JP „Pošta Srbije” obavlja poslove zastupanja u osiguranju kao zastupnik kompanije „Dunav osiguranje” a.d.o. (Rešenje Narodne banke Srbije broj 3967 od 15.05.2017. godine).

Prodaja polisa osiguranja

Na šalterima ovlašćenih pošta, možete zaključiti ugovor o osiguranju za sledeće vrste osiguranja:

 • Putničko zdravstveno osiguranje (detaljnije)
 • Kombinovano osiguranje domaćinstva („Čuvar kuće”) (detaljnije)
 • Međunarodne karte osiguranja (zelena karta), kao potvrdu o zaključenom osiguranju od auto-odgovornosti (detaljnije)
 • Osiguranje pomoći na putu (detaljnije)
 • Autonezgoda, kojom se osiguravaju sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:
  • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i
  • trajnog invaliditeta kao posledice povreda u vozilu
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj oboljevanja od raka – Cancer protection (detaljnije).

Zimska akcija

U periodu od 10.12.2018. do 28.02.2019. godine, obezbeđeni su sledeći popusti:

 • 10% popusta za kupovinu polise Putničkog zdravstvenog osiguranja za poslovna i turistička putovanja koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 dana,
 • uz polisu Putničkog zdravstvenog osiguranja moguće je zaključiti polisu Pomoć na putu na koju se ostvaruje 30% popusta,
 • uz polisu Putničkog zdravstvenog osiguranja preporučuje se proizvod Sezonska čuvarkuća - Zimska čuvarkuća po specijalnoj ceni.

»nazad na vrh

Prigovori

Prigovori koji se odnose na usluge osiguranja možete podneti u pošti u kojoj je zaključen ugovor o osiguranju. Prigovor se može podneti i na e-mail: brigaokorisnicima@posta.rs

»nazad na vrh

Kontakti

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd,
PAK: 135403
Korisnički centar: 0700 100 300
www.posta.rs
novcano@ptt.rs
Dunav osiguranje a.d.o.
Makedonska 4, 11103 Beograd,
PAK: 106710
Kontakt centar: 0800 386 286
www.dunav.com
kontaktcentar@dunav.com

»nazad na vrh