22. februar 2017.

Usluge za banke

Opis

Usluga za fizička lica

Isplata gotovine platnim karticama preko POS terminala:

  • Isplata gotovine – Dina, VISA I MasterCard/Maestro karticom;
  • Pošta Srbije ne naplaćuje od korisnika proviziju za ovu uslugu;
  • Banka izdavalac kartice može Vam naplatiti troškove prema svojoj tarifi. Molimo Vas da se o ovim troškovima informišete kod Vaše banke.

Važno: Pošta ne pruža usluge plaćanja računa platnim karticama, već se sve transakcije tretiraju kao isplata gotovine.

Spisak ovlašćenih pošta

Isplata čekova po tekućim računima građana

Korisnici tekućih računa kod drugih banaka u poštama mogu da vrše podizanje gotovine, plaćanje obaveza i poštanskih usluga. Iznos na čeku limitiran je odlukom Udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija.

Za podizanje gotovine čekom naplaćuje se provizija, dok se za plaćanje čekom provizija ne naplaćuje.

Isplata čekova po tekućim računima kod Srpske banke a.d.

U poštama se vrši isplata gotovine čekovima po tekućim računima kod Srpske banke a.d., do visine raspoloživih sredstava. Za ovu uslugu se od korisnika ne naplaćuje provizija. Pored isplate, omogućeno je i informisanje korisnika o stanju na tekućem računu i broju nerealizovanih čekova.

Isplata studentskih kredita putem čekova UniCredit banke

Isplata studentskih kredita vrši se na šalterima ovlašćenih pošta. Za isplatu Vam je potreban ček koji preuzimate na Vašem fakultetu i lična karta. Za isplatu studentskih kredita Pošta ne naplaćuje proviziju od korisnika.

Spisak ovlašćenih pošta

Cene

Cenovnik

Opšti uslovi

Pravilnik o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija u JP „Pošta Srbije“ – prečišćen tekst možete preuzeti ovde.

Pravilnik o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija JP „Pošta Srbije“ i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o opštim uslovima izvršenja jednokratnih platnih transakcija JP „Pošta Srbije“ možete preuzeti ovde.

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
Korisnički centar: 0700 100 300
www.posta.rs
novcano@ptt.rs