21. septembar 2018.

Nadzorni odbor

Predsednik:


Boriša Šarenac, dipl. ek. (Biografija)Članovi:


prof. dr Sima Avramović, dipl. prav. (Biografija – link ka sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu)

Goran Đerić, dipl. inž. (Biografija)

Vera Radoičić Savatović, dipl. ek. (Biografija)

Miodrag Grdinić, dipl. prav. (Biografija)