23. oktobar 2018.

Poslovodstvo

Mira Petrović, v.d. direktora Preduzeća

Mirjana Predojević, izvršni direktor

dr Vladimir Dimitrijević, izvršni direktor

Goran Đerić, izvršni direktor i direktor Funkcije usluga

Nela Bojović, šef Kabineta

Dušan Dinić, direktor Funkcije informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja

Rajko Baralić, direktor Prateće funkcije interne revizije

Nataša Dimitrijević, direktor Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima

Srđan Jovanović, direktor Funkcije poštanske mreže

Veselinka Totić, direktor Funkcije ekonomskih poslova i nabavki

Gordana Simonović Živković, direktor Funkcije upravljanja kadrovima i korporativne odgovornosti

Mirjana Rafael, direktor Prateće funkcije strategije i procene poslovnog rizika

Veljko Subašić, direktor Prateće funkcije bezbednosti i zaštite