27. april 2017.

Prenos novca - Inostranstvo - Western Union

Western Union

Opis

Usluge za fizička lica

Western Union novčana doznaka

Western Union je najbrži način prenosa novca u inostranstvo ili iz inostranstva. Novac se može poslati u ili iz preko 200 zemalja sveta. Pošta Srbije nudi usluge Western Union-a, isključivo u dinarima. Preračun stranih valuta u dinare vrši se po zvaničnom kursu Western Union-a. Naknada za izvršene usluge se obračunava po cenovniku Western Union-a i plaća je isključivo pošiljalac.

Pošta Srbije pruža usluge Western Union novčane doznake kao zastupnik platne institucije kompanije Tenfore d.o.o. Beograd (Rešenje Narodne banke Srbije br. 7482 od 08.10.2015. godine). Kompanija Tenfore d.o.o. Beograd je platna institucija u skladu sa dozvolom Narodne banke Srbije (Rešenje br. 83 od 28.9.2015. godine).

Slanje novca Western Union novčanom doznakom

Usluga slanja novca Western Union novčanom doznakom, omogućava uplatu novca u dinarima na šalterima pošta. Ukoliko želite da pošaljete novac iz Srbije, dovoljno je da odete u neku od pošta koje pružaju usluge Western Union-a.

Pošiljalac može zahtevati da se izvrši isplata u tačno određenom iznosu i valuti (npr. 1.000,00 USD). U tom slučaju, primalac može podići novac samo u valuti koja je naznačena, na bilo kojoj Wester Union lokaciji. Nakon izvršenog prenosa, primaoca je potrebno obavestiti o: kontrolnom broju novčane doznake (MTCN), poslatoj sumi novca, tačnom imenu i prezimenu osobe koja je poslala novac i zemlji iz koje je novac poslat.

Limit za slanje po novčanoj doznaci iznosi 880.000,00 rsd. Mesečni limit za slanje po pošiljaocu iznosi 1.200.000,00 rsd.

Prijem novca Western Union novčanom doznakom

Usluga prijema novca Western Union novčanom doznakom u Republici Srbiji omogućava brzu isplatu novca na šalterima pošta. Novac je dostupan u roku od nekoliko minuta nakon slanja. Isplata se vrši uz: važeći lični dokument i poznavanje kontrolnog broja novčane doznake (MTCN), očekivanog iznosa za isplatu, imena i prezimena pošiljaoca, kao i zemlje odakle je novac poslat.

Usluga isplate novca na kućnoj adresi

U Republici Srbiji ovu uslugu nudi samo Pošta Srbije.

Spisak pošta za obavljanje Western Union usluge

»nazad na vrh

Cene

Cenovnik - Western Union novčana doznaka

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd,
PAK: 135403
Korisnički centar: 0700 100 300
www.posta.rs
novcano@ptt.rs
Western Union korisnički centar

Tenfore – Zastupnik Western Uniona za Srbiju

011 3334 999
www.transfernovca.rs
info@transfernovca.rs

»nazad na vrh