15. decembar 2018.

Vesti

8. mart 2018. godine

Poremećaji u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Od Svetskog poštanskog saveza obavešteni smo da je zbog snežne oluje privremeno prekinut poštanski saobraćaj sa Irskom, a poštanski saobraćaj u Velikoj Britaniji se obavlja otežano.
Zbog toga se privremeno obustavlja prijem poštanskih pošiljaka za Irsku, a u Velikoj Britaniji može doći do kašnjenja pri uručenju poštanskih pošiljaka.
Takođe, do 19. marta privremeno se prekida poštanski saobraćaj sa Bolivijom zbog preuzimanja nadležnosti nad obavljanjem poštanskih usluga od strane drugog poštanskog operatora.
Usled toga, privremeno se obustavlja prijem poštanskih pošiljaka za Boliviju.