15. decembar 2018.

Vesti

9. mart 2018. godine

Uspostavljanje poštanskog saobraćaja za Irsku

Od Svetskog poštanskog saveza obavešteni smo da je u Irskoj ponovo uspostavljen poštanski saobraćaj.
Ponovo se primaju sve vrste poštanskih pošiljaka za Irsku.