19. februar 2019.

Vesti

23. mart 2018. godine

Nastavak prekida poštanskog saobraćaja sa Bolivijom

Od Svetskog poštanskog saveza obavešteni smo da se prekid poštanskog saobraćaja sa Bolivijom nastavlja do 31. marta 2018. godine.
Usled toga, i dalje je na snazi obustava prijema poštanskih pošiljaka za Boliviju.