23. mart 2019.

Vesti

9. oktobar 2018. godine

OBELEŽEN SVETSKI DAN POŠTE, 9. OKTOBAR
Poštanska marka – dokument vremena, čuvar tradicije i vrednosti društva

Deveti oktobar, Svetski dan pošte, obeležavaju sve nacionalne poštanske uprave na dan kada je 1874. u Bernu osnovan Svetski poštanski savez. Na osnivačkom kongresu među 22 zemlje osnivača bila je i Kneževina Srbija.
Dan globalne poštanske zajednice, koja danas okuplja 192 zemlje, Pošta Srbije obeležila je u Galeriji „Progres” predstavivši izložbu „Poštanska marka na nitima svile”, koju su pripremili slikari i dizajneri Pošte Srbije.
„Pošta Srbije danas je priznat član Svetskog poštanskog saveza i svakodnevno predano radi na daljoj modernizaciji standarda poštanske razmene, ispunjavajući osnovnu misiju Svetskog poštanskog saveza – unapređivanje univerzalne poštanske usluge. Pošta nastavlja da uvodi novine, da koristi savremene tehnologije radi povećanja raznovrsnosti i poboljšanja usluga, sa akcentom na što brži razvoj elektronskih servisa u kojima je budućnost”, rekla je Mira Petrović, v. d. direktora Pošte Srbije.
Govoreći o priređenoj izložbi, direktorka Petrović naglasila je da je poštanska marka dokument vremena, čuvar tradicije i vrednosti društva, ali govori i o izuzetnim unapređenjima i događajima, te tako predstavlja dragocenu ostavštinu za budućnost naših naslednika. Na ovaj način Pošta Srbije još jednom pokazuje da je živi hroničar razvoja novije istorije srpske državnosti, čuvar tradicije, ali i inovator i jedan od stubova tehnološkog razvoja našeg društva nekada, i posebno danas u izazovima elektronskih komunikacija i digitalizacije kojima s uspehom odgovara.
Povodom Svetskog dana pošte, danas je u PTT muzeju otvorena i izložba „Organizacija pošte i telekomunikacija u Prvom svetskom ratu (1914–1918)”.


Galerija slika