Бизнис сервис Поште Србије - Контакт

Бизнис сервис Поште Србије

Пошта Србије Вам нуди пакет услуга за ефикасан транспорт робе.

Регионални поштанско-логистички центар Београд

Служба „Бизнис сервиса” и поштанско-логистичких услуга

Угриновачка 210Б, 11080 Београд 80, ПАК: 200020

011 3643 063

biznisservis@jp.ptt.rs

Функција услуга

Сектор за писмоносне, експрес, пакетске и логистичке услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 131

pismonosneusluge@posta.rs

Сектор за продају

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 221

prodaja@posta.rs

Повезане услуге и информације