Подршка наградним играма - Контакт

Подршка наградним играма

Подршка и помоћ у организацији наградних игара.

Функција услуга

Сектор за писмоносне, експрес, пакетске и логистичке услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 131

pismonosneusluge@posta.rs

Сектор за продају

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 221

prodaja@posta.rs

Регионални поштанско-логистички центар Београд

Угриновачка 210б, 11080 Београд, ПАК: 200020

011 3643 067

biznisservis@jp.ptt.rs

Повезане услуге и информације