Дописница - Најчешћа питања

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20 г, без омота.

Уколико правно лице шаље узорке, рекламни материјал или робу комерцијалног карактера, пошиљка се обавезно отпрема пошти царињења ради подношења на царински преглед. Приликом предаје у пошти, пошиљке се предају отворене.

У складу са царинским прописима, пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примерака следећих образаца:

 • образац “Царинска декларација (CN 23)”;
 • образац “Царинска декларација (CN 22)”;
 • образац “Изјава за извоз рекламног материјала и узорака”, уз коју се прилаже профактура или нека друга комерцијална, службена или књиговодствена исправа;
 • “ЈЦИ” образац (Јединствена царинска исправа).

Слање пошиљака и царинска процедура

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Повезане услуге и информације

 • Писмо

  Брзо и поуздано, Ваше пошиљке стижу у сваки део света.

 • Тисковина

  Слање до 2 кг штампаног материјала кориснику у иностранство.

 • М врећа

  Слање до 30 кг штампаног садржаја примаоцу у иностранство.

 • Пронађите пошту

  Пронађите најближу пошту у Вашем окружењу.

 • Пратите пошиљку

  Информишите се где се у сваком тренутку налази Ваша пошиљка.

 • Калкулатор цена

  Израчунајте цену одабране услуге.