Мали пакет - Документација

Мали пакет

Намењен слању робе и предмета масе до 2 кг у иностранство.

У складу са царинским прописима, пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примерака следећих образаца:

  • образац „Царинска декларација (CN 23)”;
  • образац „Царинска декларација (CN 22)”;
  • образац „Изјава за извоз рекламног материјала и узорака”, уз коју се прилаже профактура или нека друга комерцијална, службена или књиговодствена исправа;
  • „ЈЦИ” образац (Јединствена царинска исправа).

Повезане услуге и информације