Услуге по захтеву и службеној дужности

Услуге на захтев пошиљаoца, примaoца или по службеној дужности Поште.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Надослање регистроване пошиљке на нову адресу, осим за судска писма
 • Враћање пошиљке из пријемне поште пре отпреме
 • Потраживање регистроване пошиљке
 • Издавање накнадне потврде о пријему пошиљке
 • Паковање и адресовање пошиљке, попуњавање обрасца

Услуге по захтеву примаоца

 • Чување поштанских пошиљака, осим судских писама, у пошти ван прописаних рокова, али не дуже од 30 дана
 • Надослање поштанских пошиљака, осим судских писама, на нову адресу
 • Коришћење поштанског прегратка
 • Поновно достављање поштанских пошиљака у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају
 • Достављање “пост рестант” пошиљке на адресу

Услуге по захтеву пошиљаоца и примаоца

 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке

Услуге по службеној дужности

Услуге које Пошта обавља без захтева пошиљаоца или примаоца.

 • Враћање неуручених пошиљака
 • Пријем и евидентирање пуномоћи
 • Препаковање пошиљака са оштећеним садржајем и сачињавање Записника о неисправности пошиљке
 • Чување пошиљке ради испоруке, сагласно роковима утврђеним посебним условима (лежарина)
 • Пренос и уручење писма или дописнице за које није плаћена или је недовољно плаћења поштарина
 • Враћање више наплаћене поштарине

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Примери правилног адресовања

Повезане услуге и информације