Квалификовани електронски сертификат – КЕС

Замените својеручни потпис и печат електронским потписом и временским жигом.

Квалификовани електронски сертификат има исто правно дејство као својеручни потпис.

Поручите Квалификовани електронски сертификат на сајту Сертификационог тела Поште.

Бесплатну доставу за Вас обавља Пост-експрес.

Пошта Србије изградила је инфраструктуру јавних криптографских кључева (Public Key Infrastructure – PKI), односно, PKI систем и сертификационо тело (Certification Authority – CA), које се зове Сертификационо тело Поште

Електронски сертификати које издаје Сертификационо тело Поште намењени су свим учесницима електронског пословања у Републици Србији, било да је реч о правним или физичким лицима.

Квалификовани електронски сертификати користе се за креирање и верификовање квалификованог електронског потписа, који има исто правно дејство као својеручни потпис.

Најзначајнија поља примене електронских сертификата су:

  • електронска управа (e-Government);
  • електронско банкарство (e-Banking);
  • електронска трговина (e-Commerce).

Више о примени Квалификованог електронског сертификата

Поступак издавања за физичка лица

Повезане услуге и информације