SER сертификат за електронско потписивање

Сертификат за креирање и верификацију електронског потписа електронских докумената и трансакција.

Сертификат за креирање и верификацију електронског пописа, докумената и трансакција.

SER сертификати за електронско потписивање, користе се за креирање и верификовање електронског потписа електронских докумената и трансакција.

Карактеристике: стандардни X.509, верзија 3 сертификати.

За додатне информације посетите сајт Сертификационог тела Поште.

Повезане услуге и информације