Slanje paketa u Srbiji - Kontakt

Slanje paketa u Srbiji

Zaključite ugovor sa Poštom i odaberite jednu od namenski kreiranih usluga za biznis korisnike.

Funkcija usluga

Sektor za pismonosne, ekspres, paketske i logističke usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Контакт центар:
0700 100 300

paketskeusluge@jp.ptt.rs

Sektor za prodaju

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

prodaja@posta.rs

Povezane usluge i informacije