Dopisnica - Najčešća pitanja

Dopisnica

Pismonosna pošiljka mase do 20 g, bez omota.

Ukoliko pravno lice šalje uzorke, reklamni materijal ili robu komercijalnog karaktera, pošiljka se obavezno otprema pošti carinjenja radi podnošenja na carinski pregled. Prilikom predaje u pošti, pošiljke se predaju otvorene.

U skladu sa carinskim propisima, pošiljalac je u obavezi da popuni propisan broj primeraka sledećih obrazaca:

 • obrazac “Carinska deklaracija (CN 23)”;
 • obrazac “Carinska deklaracija (CN 22)”;
 • obrazac “Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka”, uz koju se prilaže profaktura ili neka druga komercijalna, službena ili knjigovodstvena isprava;
 • “JCI” obrazac (Jedinstvena carinska isprava).

Slanje pošiljaka i carinska procedura

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu

Povezane usluge i informacije

 • Pismo

  Brzo i pouzdano, Vaše pošiljke stižu u svaki deo sveta.

 • Tiskovina

  Slanje do 2 kg štampanog materijala korisniku u inostranstvo.

 • M vreća

  Slanje do 30 kg štampanog sadržaja primaocu u inostranstvo.

 • Pronađite poštu

  Pronađite najbližu poštu u Vašem okruženju.

 • Pratite pošiljku

  Informišite se gde se u svakom trenutku nalazi Vaša pošiljka.

 • Kalkulator cena

  Izračunajte cenu odabrane usluge.