Personalizovana poštanska marka

Marka za Vaš trenutak.

Funkcija usluga

Sektor za prodaju i marketing

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 205
011 3718 220
011 3718 221

usluge@posta.rs

Sektor za pismonosne usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 131

usluge@posta.rs

Povezane usluge i informacije