Personalizovana poštanska marka

Marka za Vaš trenutak.

Funkcija usluga

Sektor za prodaju i marketing

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 212
011 3718 213
011 3718 220

usluge@posta.rs

Sektor za pismonosne usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 131

usluge@posta.rs

Povezane usluge i informacije