Posebne pismonosne usluge

Poseban postupak sa pošiljkama u toku prenosa i uručenja.

Izborom posebnih usluga prilikom predaje pismonosnih pošiljaka, obezbeđujete poseban postupak sa pošiljkama.

Ovakve pošiljke u većini slučajeva imaju registrovan broj prijema. Na svim registrovanim pošiljkama pošiljalac je u obavezi da naznači svoju adresu, osim na pošiljkama na kojima je naznačeno „za konkurs“, „za licitaciju“ i sl.

Preporučena pismonosna pošiljka

Registrovana pošiljka, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema.

Preporučene pošiljke u gornjem delu adresne strane imaju prijemni broj sa oznakom „R” i bar kodom. Praćenje statusa obavlja se na osnovu prijemnog broja na korporativnom sajtu, u delu Pratite status pošiljke ili pozivom Kontakt centra na broj 0700 100 300.

Sve pismonosne pošiljke, osim adresovane direktne pošte, mogu se predati kao preporučene. U preporučenim pošiljkama nije dozvoljeno slati novac, hartije od vrednosti i druge dragocene predmete.

Prilikom predaje preporučene pošiljke, pošiljalac uz tu posebnu uslugu može zahtevati i sledeće posebne usluge: pošiljka sa povratnicom i pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu.

Vrednosno pismo (pismonosna pošiljka sa označenom vrednošću)

Koristi se za slanje vrednih predmeta, dokumenata i hartija od vrednosti.

Vrednosno pismo je registrovana pismonosna pošiljka, osigurana do visine označene vrednosti od strane pošiljaoca, koja mora odgovarati stvarnoj vrednosti pošiljke, odnosno značaju pošiljke za pošiljaoca, ali je dozvoljeno označiti i deo te vrednosti.

Prilikom predaje pošiljke sa označenom vrednošću, pošiljalac uz tu posebnu uslugu može zahtevati i sledeće posebne usluge: pošiljka sa povratnicom, sa ličnim uručenjem primaocu i sa otkupninom.

Otkupno pismo (otkupna pismonosna pošiljka)

Otkupno pismo je registrovana pismonosna pošiljka sa označenom vrednošću, koja se uručuje primaocu, uz obaveznu prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca.

Pismonosna pošiljka s povratnicom

Pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisanu potvrdu uručenja na obrascu „Povratnica”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu.

Pošiljka sa potvrđenim uručenjem

Registrovano pismo bez označene vrednosti, za koje se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu.

Pošiljka sa potvrđenim uručenjem primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema.

Ova vrsta pošiljke u gornjem delu adresne strane mora imati prijemni broj sa oznakom „A”.

U pošiljkama sa potvrđenim uručenjem nije dozvoljeno slati novac, hartije od vrednosti i druge dragocene predmete.

Prilikom predaje pošiljke sa potvrđenim uručenjem, pošiljalac uz tu posebnu uslugu može zahtevati i sledeće posebne usluge: pošiljka sa povratnicom i pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu.

Pošiljka sa ličnim uručenjem primaocu

Posebna usluga uručenja pošiljke isključivo primaocu, odnosno staratelju, koja mora imati uočljivu nalepnicu ili ispisanu oznaku „Lično” u levom gornjem uglu adresne strane.

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Primeri pravilnog adresovanja

Povezane usluge i informacije

 • Pismo

  Pošaljite pismo mase do 2 kg iz najbliže pošte.

 • Tiskovina

  Pismonosna pošiljka za slanje štampanih sadržaja do 5 kg.

 • Pronađite poštu

  Pronađite najbližu poštu u Vašem okruženju.

 • Pronađite PAK

  Saznajte poštanski adresni kod za svaku adresu u Srbiji.

 • Pratite pošiljku

  Informišite se gde se u svakom trenutku nalazi Vaša pošiljka.