Besplatne akcije - Najčešća pitanja

Banka i Pošta ne obavljaju otkup besplatnih akcija, već samo posreduju u prodaji na način da ispostavljene naloge za prodaju prosleđuju Berzi, gde se obavlja kupoprodaja akcija.

Ne, ali prodaja posle 31.12.2024. godine neće biti besplatna, odnosno klijent će samostalno snositi troškove provizija brokera, Berze, Centralnog registra i banke.

Ne, osim ukoliko građanin odluči da proveri da li mu je nalog realizovan slanjem SMS-a.

Potrebno je da se na šalteru pošte obratite licu ovlašćenom za prijem naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

NE, zaključivanje ugovora je preduslov da bi se nalog ispostavio. Ugovor se zaključuje samo jednom i to neposredno pre ispostavljanja prvog naloga za prodaju.

Klijent sam donosi odluku o ceni koju navodi u nalogu za prodaju. Šalterski radnici ni na koji način ne smeju sugerisati cenu ili količinu prilikom ispostavljanja naloga.

Prilikom ispostavljanja naloga za prodaju, klijent navodi minimalnu cenu po kojoj bi prodao akcije, odnosno, akcije se ne mogu realizovati po ceni koja je niža od cene navedene u nalogu. Klijent može ispostaviti nalog po ceni za koju smatra da mu je odgovarajuća, bez obzira što navedena cena nije približna trenutnoj, odnosno može pratiti kretanje cena i nalog ispostaviti kada cena bude približna onoj koju klijent namerava da navede.

Forma naloga je takva da se akcije ne mogu prodati ispod cene koja je navedena u nalogu, znači ukoliko su prodate, to je onda po minimum ceni koja je navedena.

Svi nalozi ispostavljeni do 9:30 časova na šalterima pošte, biće istog dana uneti na Berzu, a nalozi ispostavljeni nakon 9:30 časova, unose se na Berzu narednog radnog dana.

Naravno, i svaka sledeća prodaja besplatno stečenih akcija koja se obavi na Berzi do 31.12.2024. godine je oslobođena plaćanja poreza i drugih transakcionih troškova.

Da, nalog za prodaju može se opozvati na šalteru pošte ispostavljanjem naloga za opoziv pod uslovom da nalog za prodaju nije realizovan na Berzi.

Cena akcija se menja u zavisnosti od kretanja ponude i tražnje na tržištu Berze.

Samo ispostavljanje naloga ne znači da je isti i realizovan, odnosno Banka je u obavezi da naloge primljene na šalterima pošta iznese na Berzu, gde se obavlja uparivanje kupovnih i prodajnih naloga. Ukoliko u tom trenutku na Berzi ne postoje kupovni nalozi, prodajni nalozi ispostavljeni na šalterima pošta neće se realizovati.

Uplata novca zavisi od trenutka realizacije naloga (uplata se vrši dva radna dana od dana realizacije), a ne od dana ispostavljanja naloga na šalteru pošte.

Uplata se obavlja na novčani račun koji ste dali prilikom prijavljivanja za besplatne akcije ili prilikom ispostavljanja naloga za prodaju, kada lice u pošti ovlašćeno za prijem naloga za prvu prodaju besplatnih akcija, unosi podatak o novom računu.

Novac od prodaje besplatnih akcija sa novčanog računa u Banci može se podići u bilo kojoj pošti, uz prilaganje lične karte na uvid. Ukoliko je uplata obavljena na novčani račun koji nije dodeljen prilikom prijavljivanja za besplatne akcije, uz ličnu kartu prilaže se i kartica novčanog računa.

Nema vremenskog roka za podizanje novca od prodatih akcija koji je uplaćen na novčani račun u Banci, s tim što se na sredstva koja se nalaze na ovom računu ne plaća kamata. Novčani računi dodeljeni prilikom prijavljivanja za besplatne akcije nemaju troškove održavanja, otvaranja ili zatvaranja.

Novčani računi za besplatne akcije dodeljeni prilikom prijavljivanja za besplatne akcije nemaju ovlašćena lica. U Banci se može otvoriti namenski novčani račun za akcije (koji se koristi kako za besplatne tako i za sve druge akcije), koji ima opciju davanja ovlašćenja.

Ukoliko je promenjen novčani račun koji je naveden prilikom prijavljivanja za besplatne akcije, klijent je obavezan da priloži karticu novog novčanog računa ili da pokaže ugovor iz banke, jer sve banke ne izdaju kartice.

Ukoliko se nalog za prodaju ne realizuje u roku od 90 dana od dana ispostavljanja, klijent je dužan da ispostavi novi nalog za prodaju. Banka i Pošta ne obaveštavaju klijente da im je nalog za prodaju istekao.

Naravno, pod pretpostavkom da na Vašem vlasničkom računu u Centralnom registru imate raspoložive besplatne akcije.

Nalozi za besplatne akcije ispostavljaju se lično, odnosno preko punomoćnika uz prilaganje Specijalnog sudskog punomoćja za ove namene (obrazac Specijalnog punomoćja može se preuzeti na šalterima Banke i Pošte, kao i na internet adresi Banke: www.posted.co.rs.

NE, prvo se akcije moraju preknjižiti sa ostavioca na naslednika. Preknjižavanje akcija obavlja se isključivo u Banci, a ne i na šalterima pošta. Spisak ekspozitura Banke i potrebne dokumentacije za preknjižavanje dostupan je na internet adresi Banke: www.posted.co.rs.

NE. Na šalterima pošta mogu se ispostavljati samo nalozi za prodaju besplatnih akcija.

Da, ali ne u ovoj proceduri, već je neophodno da potpišete novi ugovor sa investicionim društvom ili ovlašćenom bankom preko koje možete dati nalog za kupovinu.

Akcije Telekoma i Akcionarskog fonda moći će da se prodaju po njihovom uključenju na Berzu.

Prodaja akcija javnih društava je moguća jedino na Berzi, i to ispostavljanjem naloga preko brokera koji se realizuju na Berzi.

Krajnji rok ne postoji, ali ako se pitanje odnosi na prodaju bez troškova brokerskih usluga, rok je 31.12.2024. godine.

Ukoliko se opredelite za drugog brokera, potrebno je da se obratite Izabranom brokeru,  koji će, bez naknade, izvršiti prenos besplatnih akcija na drugog brokera. U ovom slučaju Sami snosite troškove brokerskih usluga, ali ste za prodaju besplatnih akcija oslobođeni plaćanja provizija Centralnog registra i Berze, ako se prodaja izvrši do 31.12.2024.godine.

Promenu podataka možete izvršiti u svim ekspoziturama Banke. Za promenu JMBG-a potrebna Vam je važeća lična karta i rešenje, odnosno uverenje MUP-a koje sadrži podatke o pogrešnom i ispravnom JMBG. Za promenu prezimena i ostale promene potrebna Vam je važeća lična karta.

Promenu vlasništva akcija, po pravosnažnom naslednom rešenju možete obaviti u svim ekspoziturama Banke, a spisak potrebne dokumentacije dostupan je na sajtu Banke: www.posted.co.rs.

Stanje na vlasničkom računu za besplatne akcije možete proveritu u svim ekspoziturama Banke.

Povezane usluge i informacije