Пошта Србије - Колегијум директора у Новом Саду

17.2.2022.

Колегијум директора у Новом Саду

Редовна седница колегијума директора ЈП „Пошта Србије“ одржана је данас у седишту Радне јединице „Нови Сад“. Колегијум, којим је председавао в.д директора Зоран Ђорђевић, разматрао је извештаје о реализацији текућих и планских задатака свих организационих целина Предузећа.

Оцењено је да степен испуњења Програма пословања за 2022. годину одговара утврђеној динамици и обиму, уз анализу организационих, кадровских, технолошких и финансијских питања од значаја за постављенe циљевe.

Након седнице Колегијума, директор Ђорђевић је одржао сасастанак и са директорима регионалних радних јединица на ком су размотрени специфични захтеви и кључна питања пословања Предузећа на регионалном и локалном нивоу.