Радно време службе, надлежне за пријем и обраду рекламација/приговора примљених електронски, је од 7.30 до 15.30 часова радним даном (понедељак – петак). Рекламације на поштанске и друге услуге, односно приговори на финансијске услуге, примљени по истеку радног времена службе радним данима, суботом и недељом, биће узети у разматрање првог наредног радног дана.

Подаци корисника

Име и презиме*
Имејл *
Телефон за контакт
Место
Улица и број

Напомена: Адреса је обавезан податак само уколико се рекламација/приговор односи на уручење пошиљака на адреси корисника (достава) за поштанске и друге услуге, као и на непреузимање пошиљке на адреси, у оквиру рекламација на Пост-експрес услуге.

Област рекламације/приговора

Област интересовања*

Услуга

Услуга*
Поље за питање – коментар * (максимум 500 карактера)
Антибот питање

Ваше рекламације на поштанске и друге услуге Поште можете упутити и посредством следећих расположивих канала комуникације:

  • у свакој пошти,
  • у писаној форми, на адресу:
    Јавно предузеће „Пошта Србије”
    Таковска 2, 11120 Београд
    ПАК: 135403

Информације о подношењу приговора на финансијске услуге Поште