Пошта Србије - Одржан састанак пословодства и синдиката

2.3.2022.

Одржан састанак пословодства и синдиката

Вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије”, Зоран Ђорђевић, заједно са свим извршним директорима и директорима функција, одржао је 1. марта у РПЛЦ-у у Земуну састанак са синдикатима који су активни у Предузећу. Пословодство је представнике синдиката упознало са резултатима рада у последњих годину дана, као и са најважнијим пословним активностима, пре свега у домену материјалног положаја запослених и зарада.

Директор Ђорђевић је посебно нагласио да је за њега и цело руководство, од самог доласка на чело Предузећа, од посебног значаја континуирано и редовно међусобно информисање са синдикатима уз унапређење социјалног дијалога.

„Показали смо да имамо вољу да радимо и да се мењамо на боље, да од Поште направимо успешно предузеће. То потврђују и пословни резултати на крају 2021. године, коју смо успешно завршили и тиме створили основ да тражимо и реализујемо повећање масе за зараде од 10 процената. Наш циљ је да будемо ликвидни и да заједно са синдикатима радимо на расту прихода, јер су наш примарни циљ задовољни запослени”, рекао је Зоран Ђорђевић.

Такво опредељење, између осталог, потврђују и нова возила која су почела да стижу крајем године, као и 1.024 мопеда који ће стићи до краја месеца, али и нове униформе за запослене које се очекују током марта. Ове набавке су посебно значајне имајући у виду да нису биле предвиђене планом јавних набавки за 2021. годину који је донело претходно руководство, али су убрзани позитиван раст пословања од марта прошле године, остварени позитиван пословни резултат и рационализација пословања кроз смањење броја руководећих места и специјалних саветника, омогућили улагања у побољшање услова рада запослених.

Позитивно пословање омогућило је и значајно унапређење квалитета и модернизацију услуга Поште, као и увођење нових услуга и технологије засноване на дигитализацији, па нас током године очекује и увођење услуга мобилног поштара, еНотара, нове машине за сортирање и е-комерца.

И у наредном периоду посебна брига биће усмерена на повећање зарада и даље унапређење материјалног и финансијског положаја запослених, а о начинима и временским оквирима пословодство ће, као и до сада, разговарати са синдикатима и заједно са њима доносити одлуке које су важне за запослене.

Пословодство посебно ради на интензивирању ширења пословне мреже у циљу стварања веће доступности услуга и раста прихода, па је тако у плану отварање нових 300 пошта на територији целе Србије, које би највећим делом требало да буду уговорне поште.

Директор је апеловао на представнике синдиката да разговарају са радницимa по дубини колектива, како би сви запослени били упознати са мерама које се предузимају и оствареним резултатима о којима руководство редовно размењује информације са представницима синдиката.