Пошта Србије - Плаћање пореских обавеза без попуњавања уплатница

7.4.2022.

Плаћање пореских обавеза без попуњавања уплатница

Пошта Србије омогућила је грађанима да у свим поштама, на шалтерима на којима су инсталиране фискалне касе, убудуће користе услугу генерисања инструкција за плаћање и за потребе измирења обавеза према Пореској управи.

То значи да корисници који се определе за ову услугу, која је тренутно доступна за обрачун пореза на пренос апсолутних права у поступку преноса власништва над употребљиваним моторним возилима - половна возила, више неће морати ручно да попуњавају уплатнице за плаћање пореских обавеза.

Услуга генерисања инструкција за плаћање, која корисницима практично омогућава да само саопште своје податке и врсту услуге коју желе да плате, без ручног попуњавања уплатнице, доступна је од почетка ове године за плаћање административних такси за Министарство унутрашњих послова.