Пошта Србије - Пошта Србије у посети Светском поштанском савезу у Берну

12.5.2022.

Пошта Србије у посети Светском поштанском савезу у Берну

Делегација Поште Србије, Зоран Ђорђевић, в.д. директора, Небојша Марковић, извршни директор, и Дејан Шијак, директор Функције поштанске мреже, борави у радној посети седишту Светског поштанског савеза (СПС) у Берну, од 11. до 12. маја. Током боравка планирани су разговори са високим званичницима СПС-а. Такође, предвиђено је учешће у оквиру пролећног заседања савета за поштанску експлоатацију СПС-а.

Другог дана, одржан је састанак са Марјаном Освалдом, замеником директора СПС-а. Тема састанка био је наставак и правац развоја пословне сарадње. Приликом овог сусрета, апострофирана је већ дуже време изузетно успешна сарадња са Фондом за квалитет СПС-а на пољу реализације пројеката у служби развоја квалитета.

Планирано је и учествовање у раду скупштине Телематик кооперативе, која представља институционални вид сарадње поштанских оператора, са циљем унапређења поштанске делатности пре свега кроз развој нових технологија.

Учешће у овом механизму сарадње омогућава поштанским управама – чланицама ангажовање и рад у заједничким пројектима из области развоја поштанских услуга базираних на интернету, електронско-финансијском пословању и новим електронским услугама, као и значајне олакшице при коришћењу производа и услуга и других решења од стране Центра за поштанску технологију, уз могућност коришћења техничке помоћи кроз учешће експерата СПС-а у имплементацији усвојених решења или пружање техничке помоћи ангажовањем домаћих експерата.

Телематик кооператива тренутно броји 160 држава чланица, а Пошта Србије пуноправан је члан од 2002. године.