Пошта Србије - Састанци пословодства и синдиката

21.7.2022.

Састанци пословодства и синдиката

Вршилац дужности директора Поште Србије Зоран Ђорђевић и пословодство Предузећа одржали су редовну седницу колегијума Предузећа у просторијама Регионалног поштанско-логистичког центра Београд, као и седницу проширеног колегијума, којој су присуствовали директори организационих јединица Поште из целе Србије, запослени и представници синдиката.

Разговарано је о шестомесечним резултатима рада и плановима за наредни период, о материјалном положају запослених и расту зарада у Предузећу, попуњавању извршилачких радних места.

Директор Ђорђевић нагласио је да је повећање плата несумњиво међу најзначајнијим питањима у актуелној економској ситуацији и изразио разумевање за питања и заинтересованост синдиката и запослених за ову тему. Рекао је да је утврђивање и реализација највећег могућег процента раста зарада, а да се истовремено не угрозе инвестиције и редовно пословање, предмет сталних анализа и континуираних свеобухватних активности надлежних, те да је сврха редовних састанака који се одржавају са синдикатима управо отклањање недоумица и благовремено информисање о активностима које предузима пословодство, поред унапређења социјалног дијалога.

„Настављамо реформе и улагања у нове пројекте, како бисмо инвестирали у сигурно пословање, развој, рационализацију и реогранизацију система. То је здрав основ за стални раст прихода и раст зарада у Предузећу, побољшање материјалног положаја и услова рада, као и задовољства запослених”, рекао је Зоран Ђорђевић. Додао је да ће се у наредном периоду водити интензиван дијалог са оснивачем и представницима синдиката са посебним освртом на питање увећања зарада. Такође, предмет разговора биће пријем нових извршилаца у технологији, и то у довољном броју, а који су прошли професионалну селекцију у оквиру Поштиног јавног конкурса.

Директор Ђорђевић и представници пословодства одговарали су на питања синдиката, апелујући да пренесу информације члановима, како би сви били упознати са активностима и мерама које се предузимају у Предузећу, на свим нивоима.   

Наредни састанак у оквиру наставка дијалога са синдикатима заказан је за следећу недељу, у четвртак 28. јула.