Пошта Србије - Пошта ће увек бринути о потребама грађана

3.9.2022.

Пошта ће увек бринути о потребама грађана

Пакетске услуге Поште Србије у унутрашњем поштанском саобраћају намењене су физичким и правним лицима и предузетницима, којима није приоритет кратак рок уручења пошиљке и који желе да сигурно, по ценама најповољнијим на домаћем тржишту, пошаљу робу и друге предмете масе до 31,5 kg по пакету, са роком уручења до пет радних дана широм Србије. Посебно су прилагођене потребама интернет трговаца.

„Пошта Србије брине о својим грађанима, па ће и у наредном периоду радити на томе да приступачност, погодности и услуге буду по мери наших грађана. То је наша мисија и обавеза”, истакао је директор Зоран Ђорђевић.

Најповољнију цену има и пакетска услуга – Обичан пакет, за слање пакета без означене вредности, која за пакет масе до 3 kg износи и даље 200 динара. Цена пакета преко 3 до 5 kg је 250 динара, а по цени од 400 динара као обичан пакет шаље се пакет масе преко 15 до 20 kg. У 131 пошти омогућено је преузимање пет и више пакета на адреси корисника по цени од 100 динара за једно преузимање, док за пензионере важи посебна погодност до краја године – могуће преузимање на адреси и мање од пет пакета по истој цени, уз пензионерску картицу Фонда ПИО на увид. Пријем пакета врши се на шалтерима свих пошта у Србији, док је уручење, такође, на целој територији Србије.

Поред плаћања од стране пошиљаоца, поштарину за пренос пакета може платити и прималац. Могуће је и издавање и достављање посебног потврђења о извршеном уручењу пакета, као и враћање повратне документације. Као допунска услуга омогућена је и електронска потврда о уручењу пошиљке – СМС порука.

Корисницима су за опремање пакета на располагању Поштина апликативна решења у виду електронске пријемне књиге за адресовање. Рок за чување пакета на испоруци у пошти је 20 дана, уз обезбеђену СМС поруку примаоцу као обавештење о приспећу и испоруци пакета.

Приликом слања, корисник садржај пакује у сопствену амбалажу. Амбалажа у виду кутија може се купити и на продајним местима Поште Србије, у пост-шоповима и на шалтерима пошта. Корисник се може определити и за допунске услуге – руковање откупном пошиљком (за пакете са означеном вредношћу) и руковање издвојеним пакетом (ломљив или гломазан садржај).