Пошта Србије - Редовни дијалог са синдикатима о плановима и резултатима

12.10.2022.

Редовни дијалог са синдикатима о плановима и резултатима

Oдржан je редовни састанак Зорана Ђорђевића, в.д. директора ЈП „Пошта Србије”, са представницима репрезентативног „Синдиката ПТТ Србије”, Синдиката ЈП ПТТ саобраћаја Србије „Независност”, Самосталног синдиката поштанских радника, Синдиката „Солидарност” и Синдиката „Радник”.

Састанак је имао за циљ редовно информисање о плановима пословодства и размену мишљења. Директор Ђорђевић отворио је састанак прегледом резултата на пољу реформи организације и пословања у последњих годину и по дана. Циљ је био инвестирање у нове развојне пројекте, развој дигитализације и увођење нових услуга попут пакетомата, као и обнова дела пословница, отварање нових пошта и набавка нове опреме и доставних возила.

По питањима побољшања материјалног положаја запослених и услова рада, исплаћена је зарада из добити у 2021. и 2022. години и остварено значајно повећање зарада почев од јануара ове године. Очекује нас исплата зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награда) у децембру и ново повећање зарада од јануара. „У последњем кварталу текуће године, а пре доношења Програма пословања за 2023. планирано је да се иницира разговор са председницом Владе Аном Брнабић и Министарством финансија, како би се још једном размотрила могућност за додатно унапређење материјалног положаја запослених. Свакако рад и резултати показују да то запослени заслужују. Они су то показали својим радом, ангажовањем и лојалношћу предузећу”, рекао је директор Ђорђевић. Додао је и да су обезбеђене нове униформе за све запослене у технологији, издвојена средства за 24-часовно осигурање запослених, обезбеђени здравствени систематски прегледи за све запослене.

Било је речи о реорганизацији Предузећа, „Хибридне поште” и раду „ПoстПро”. Директор Ђорђевић изнео је, између осталог, и предлог изједначавања послова и задатака на одређеним радним местима, у току је и израда правилника о додатном стимулисању запослених у технологији који постижу резултате изнад стандардних, награђивање њиховог додатног ангажовања и изменe коефицијената сходно радном ангажовању. Чланови синдиката информисани су о ангажовању и накнадама за запослене ангажованe на попису 2022, и плану за реализацију пописа у пољопривреди који предстоји у 2023. години, а у коме је предвиђено да учествују и радници Поште. По завршетку свих активности у вези са јавним позивом за стимулисање споразумног престанка радног односа запослених у Пошти Србије, а који је имао добар одзив запослених, омогућиће се грађење стабилног кадровског потенцијала првенствено у технологији. Разматра се пилот пројекат увођења ”хаба”, где је потребно урадити измене и корекције предлога, утврдити могуће потешкоће и предлоге за превазилажење, објаснио је Ђорђевић.

Један од приоритета будућег деловања биће и стална улагања у боље услове рада, нову опрему и средства за рад, како бисмо постигли већу ефикасност, остварили веће приходе, а тиме обезбедили и нови раст зарада, закључци су са састанка. Синдикати су позвани да доставе предлоге пројеката за побољшање услова рада и пословних процеса, који ће бити размотрени приликом израде програма пословања за наредну годину.

Наредни састанак са представницима синдиката предвиђен је до краја овог месеца.