Пошта Србије - НО Поште Србије овластио директора за заступање у преговорима са Владом

8.11.2022.

Надзорни одбор овластио директора за заступање у преговорима са Владом

На данас одржаној 25. седници Надзорног одбора Поште Србије, усвојене су измене и допуне Програма пословања ЈП „Пошта Србије” за 2022. годину.

Надзорни одбор донео је одлуку и дао овлашћење вршиоцу дужности директора Поште Србије Зорану Ђорђевићу, да у наредном периоду у разговорима са ресорним Министарством информисања и телекомуникација, Министарством финансија и Владом Републике Србије, утврди могућности и у складу са тим, донесе мере за побољшање материјалног положаја запослених у Пошти Србије у овој и 2023. години.

О реализацији и исходу предузетих активности, Зоран Ђорђевић известиће Надзорни одбор на наредној седници заказаној за 25. новембар.