Пошта Србије - Одржан уводни састанак о плану активности на спровођењу реформе Поште

11.1.2023.

Одржан уводни састанак о плану активности на спровођењу реформе Поште

Зоран Ђорђевић, в.д. директор Поште Србије, и Бориша Шаренац, председник Надзорног одбора Поште Србије, одржали су данас састанак са министром проф. др Михаилом Јовановићем и представницима Министарства информисања и телекомуникација и Поште Србије, ангажованим у Радној групи за спровођење реформе Јавног предузећа „Пошта Србије” и Комисији за подршку активностима радне групе за спровођење реформе.

Теме састанка биле су припрема плана активности на спровођењу реформе Поште Србије, као и усаглашавање агенде и термина наредног зајeдничког састанка на коме ће учествовати шири састав пословодства Поште и сви чланови Радне групе за спровођење реформе и Комисије за подршку активностима реформе, како би се благовремено и ефективно планирале и отпочеле активности на реорганизацији и реформи Предузећа.

Данашњем састанку присуствовале су в.д. помоћника министра информисања Катарина Томашевић, начелница у Министарству информисања Марија Вучинић, директорке Функције услуга, Функције правних послова и управљања непокретностима и Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика у Пошти Србије – Бојана Николић, Наташа Димитријевић и Мирјана Рaфаел, и вођа пројекта у Пошти Србије Драгана Бојовић.