Пошта Србије - Одржан панел о будућности универзалне поштанске услуге и реформe Поште

15.3.2023.

Одржан панел о будућности универзалне поштанске услуге и реформe Поште

На панелу „Одрживост универзалне поштанске услуге у светлу дигитализације” у Привредној комори Србије, говорили су др Никола Трубинт, потпредседник Европског комитета за поштанску регулативу (CERP), Љубомир Остојић, директор Сектора за поштанске услуге (РАТЕЛ), проф. др Драгана Шарац, Факултет техничких наука у Новом Саду, проф. др Никола Кнежевић, Саобраћајни факултет у Београду, и Зоран Ђорђевић, в.д. директор Поште Србије.

Зоран Ђорђевић рекао је да данашња размена стручних знања и мишљења има за циљ да понуди идеје и решења за изазове који су пред нама и да одговор на кључно питање да ли све поштанске услуге треба у потпуности дигитализовати. „Према искуствима и наученим лекцијама раније из ратног стања, недавно пандемије, намеће се закључак да Пошта треба да настави да пружа и класичне услуге, у постојећем облику, које су текле непрекинуто и условима рата и других великих безбедносних ризика. Пошта Србије наставиће да се управља првенствено према потребама наших корисника, а посебно ће обратити пажњу на најстарије кориснике, који имају одређене потешкоће да се прилагоде тренду опште дигитализације. Ми ћемо им у томе помоћи, а пројекат који управо данас отпочињемо – е-Новчаник омогућиће им да сигурно изврше своја плаћања. Ту су и други пројекти са којима смо већ далеко одмакли, подршка е-комерцу, е-Нотар, е-Архивирање, јавни пакетомати, сада и персонализовани пакетомати за објекте становања и компаније. Настављамо са обнављањем возног парка, Нови Сад ће бити потпуно опремљен еколошким возилима, повећањем капацитета логистичких центара, побољшањем услова рада и материјалног положаја и награђивањем запослених”, изјавио је Ђорђевић.

Излагања панелиста, дискусија и закључци панела важни су за сагледавање претходних стручних анализа процеса покренутих и оних који ће уследити у сусрет новом Закону о поштанским услугама. Истакнуто је да и поред захтева за брзом дигитализацијом која директно утиче на садржај универзалне поштанске услуге, процес дигитализације, као и универзална поштанска услуга, морају бити пословно одрживи и за државу и за Пошту, захтевају стручно сагледавање и оптимизован временски рок.

Саговорници су за циљеве идентификовали – израду свеобухватне анализе са акцентом на студију РАТЕЛ-а о одрживости универзалне поштанске услуге, као краткорочни циљ, што је и задатак из Стратегије развоја поштанских услуга у РС 2021-2025; на средњи рок – да се стручна и одржива решења инкорпорирају у Закон о поштанским услугама;дугорочно – интегрисање поштанске инфраструктуре у државну инфраструктуру, како би се прецизно утврдило место Поште у државним пословима.

По питањима реформе Поште Србије, закључено је да ће модернизована Пошта моћи да да пресудан допринос реформама у држави, посебно наставку процеса дигитализације. Свеопштом стручном анализом, речено је даље, неопходно је утврдити целокупну листу послова и задатака које Пошта може да обавља за државу, уважавајући све посебности потреба грађана и привреде.

Развој послова који могу постати део Универзалне поштанске услуге, тема је највишег приоритета која захтева мултидисциплинарну обраду, реч је о посебној привредној области, јер поред Владе Србије, РАТЕЛ-а и Поште Србије нема других актера који би сагледали потребе грађана, привреде и институција – истакнуто је. Саговорници су се дотакли и незамењиве улоге поштанске инфраструктуре током најразличитијих кризних периода, попут бомбардовања 1999, епидемије ковида-19, елементарних непогода, што указује на улогу и значај одрживости Поште као једног од фактора стабилности државе.

Пошта Србије одржала је данас презентацију нове премијум услуге за брзу, лаку и паметну 24/7/365 испоруку пошиљака. Персонализовани Поштини пакетомати намењени индивидуалном и колективном становању, и персонализовани компанијски пакетомати намењени пословним објектима, изложени су у простору Привредне коморе и демонстрирано је њихово коришћење и погодности које доносе индивидуалним и колективним корисницима. За информације и наручивање заинтересовани се могу обратити Пошти Србије.