Пошта Србије - Радна посета Пошти Словеније

11.4.2023.

Радна посета Пошти Словеније

Делегација ЈП „Пошта Србије“ предвођена специјалним саветником директора Поште Србије Небојшом Дендом реализовала је радну посету Пошти Словеније, са циљем даљег унапређења сарадње, размене искустава и преношења примера добре праксе.

На састанку одржаном у Марибору којем су испред Поште Србије присустовали представници Функције управљања кадровима и Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика, колеге из Поште Словеније поделиле су своја искуства реформе и процеса реорганизације Поште Словеније.

Будући да су у Пошти Србије отпочеле активности усмерене ка унапређењу постојеће организационе структуре, овом приликом разговарано је и о оптималним моделима организације и начинима за повећање ефикасности пословања система, као и о развоју поштанских и пакетских услуга.