Пошта Србије - Надзорни одбор одобрио предлог макро организације Предузећа

12.5.2023.

Надзорни одбор одобрио предлог макро организације Предузећа

Надзорни одбор Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд одржао је данас 38. седницу на којој је усвојен предлог нове макро организације Предузећа, коју је овом приликом презентовао в.д. директор Зоран Ђорђевић.

„Како би Пошта Србије била конкурентна и пословала оптимално, паралелно са анализом затеченог стања, радили смо на дигитализацији услуга и предлогу реорганизације. Параметрима које смо добили од Владе Републике Србије и Министарства финансија, сублимирањем најбољих искустава поштанских оператора из других земаља и сарадњом са синдикатима дошли смо до предложеног модела, за који сматрамо да ће на најбољи начин оптимизовати наше пословање и обезбедити лидерску позицију Поште Србије на тржишту“, изјавио је Ђорђевић.

Након излагања директора, на основу датих информација, Надзорни одбор ЈП „Пошта Србије“, Београд закључио је да је упознатост Владе Србије са свим фазама измене организације Предузећа од изузетног значаја. Такође, позитивно су оценили чињеницу да је директор Ђорђевић, иако то није била обавеза, укључио синдикате у акутелне измене и подвукли да је за Предузеће и запослене укљученост синдиката важна и у наредним фазама.