Пошта Србије - Састанак Пројектне групе за систематизацију послова у Пошти

19.6.2023.

Састанак Пројектне групе за систематизацију послова у Пошти

Пројектна група за систематизацију послова у ЈП „Пошта Србије” заседала је данас у пуном саставу, а уводном састанку присуствовали су в.д. директор Поште Србије Зоран Ђорђевић и председник Надзорног одбора Поште Србије Бориша Шаренац. Рад Пројектне групе ослања се на досадашње резултате Радне групе за спровођење реформе, која је успешно направила предлог нове организације, а како би се осигурали ефективан наставак и увезивање даљих активности на реорганизацији Предузећа.

Полазећи од оствареног напретка на спровођењу реформе ЈП „Пошта Србије” и утврђених потреба нове ефикасне макро и микроорганизације која је у припреми, директор Ђорђевић предочио је очекивања пословодства и запослених, да се у наредном краћем периоду посвећено, озбиљно и пуним капацитетом приступи задацима у складу са мандатом – на утврђивању оптималног предлога за нову систематизацију радних места у Предузећу. Од посебне важности за све запослене, је задатак на изради методологије за вредновање радних места, истакао је Ђорђевић, и поручио да ће на тим задацима Пројектна група имати сву неопходну помоћ и неподељену подршку пословодства и синдиката.

Пројектна група окупља представнике релевантних функција и стручних служби у Предузећу – Функције правних послова и управљања непокретностима, Функције управљања кадровима, Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика, као и представнике синдиката ПТТ Србије, ЈП ПТТ саобраћаја Србије – Независност и Синдиката Радник.

У наредном периоду планирано је формирање радних група за плате, платне разреде и матрицу плата.