Пошта Србије - На проширеном колегијуму разматран напредак на најважнијим пројектима

29.6.2023.

На проширеном колегијуму разматран напредак на најважнијим пројектима

Проширени колегијум директора Предузећа одржан је у Регионалном поштанско-логистичком центру „Београд” на неколико важних тема у пословању, са акцентом на досадашњем раду регионалних радних јединица и плановима.

Зоран Ђорђевић, в.д. директор Поште Србије, најавио је покретање иницијативе према релевантним партнерима за измену правилника о вршењу услуга у поштанском саобраћају и формирање радне групе са тим задатком, као и формирање комисије за управљање непокретностима Поште Србије, и оним које изнајмљује и даје у закуп, у циљу оптимизације управљања.

„Реорганизација ће донети значајну децентрализацију и олакшати рад и управљање на регионалном нивоу. Уз све измене организације, неопходни су даље добро планирање и праћење, нове идеје и преношење најбољих искустава, да наставимо да радимо у најбољем интересу за нашу компанију, наше запослене и наше кориснике”, рекао је директор Ђорђевић.

Представници пројектних група за спровођење процеса реорганизације и систематизацију послова у Предузећу, Јелена Радовановић и Иван Јездић, дали су пресек до сада урађеног на новој макроорганизационој шеми заснованој на дивизионом моделу, развијеној по угледу на најрепрезентативније европске поштанске управе, као и радне верзије систематизације група послова и каталога радних места за административне и технолошке послове.

Директорка Функције набавки, инвестиција и одржавања Хаџи Ана Дашић известила је о реализацији набавки у 2023. години и најавила измене начина функционисања магацинског пословања према новој организацији, као и појачану контролу примене процедура.

На дневном реду био је и извештај директорке Функције управљања кадровима Данијеле Рајковић о броју запослених на технолошким пословима и броју извршилаца расположивих на достави, и извештај о раду Независне стручне комисије о стању возила предвиђених за расход.

Директор Радне јединице „Ниш” Драган Ђорђевић, представио је резултате пословања у периоду од јануара до маја текуће године, будући да ова радна јединица бележи добар пословни  резултат и повећање продуктивности.

Састанку су поред чланова колегијума директора, присуствовали директори радних и регионалних радних јединица, помоћници директора у подручним јединицама, управници највећих пошта и представници репрезентативних Синдиката ПТТ Србије и Радник, и највећег нерепрезентативног синдиката ЈП ПТТ саобраћаја Србија – Независност.