Пошта Србије - ЈП ''Пошта Србије'' запошљава достављачe и возачe

1.9.2023.

ЈП ''Пошта Србије'' запошљава достављачe и возачe

Услед ширења асортимана услуга и даљег развијања поштанске мреже, ЈП ''Пошта Србије'', Београд, запошљава нове извршиоце на позицијама достављача и возача.

ЈП ''Пошта Србије'' је друштвено одговорно предузеће које брине о својим запосленима и омогућава заснивање радног односа на одређено време, с могућношћу преласка на неодређено време. За достављаче почетна „нето“ зарада је од 55.000 РСД, а за возаче „Б“ и „Ц“ категорије од 51.000 РСД. Осим тога, запослени имају право на годишњи одмор од 20 до 30 радних дана. ЈП ''Пошта Србије'', брине о здрављу својих запослених и обезбеђује превентивни и редовни систематски преглед и осигурање у случају повреде на раду, као и могућност здравствене рехабилитације и солидарне помоћи. Запошљавањем у ЈП ''Пошти Србије'' очекује вас континуирано стручно усавршавање, укључујући периодичну обуку за ЦПЦ сертификат. Зависно од учинка, постоји и могућност месечне стимулације и корекције зараде.

За позицију достављача потребно је имати  III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит „Б“ категорије. Ове позиције су отворене у Београду (Нови Београд, Палилула, Савски венац, Звездара, Чукарица, Вождовац, Стари град, Земун, Сурчин, Гроцка, Раковица, Врачар, Младеновац, Лазаревац, Обреновац), Панчеву и Новом Саду.

За позицију возача „Б“ категорије потребно је да поседујете III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит „Б“ категорије, а позиције су отворене у Београду (Земуну), Новом Саду и Сремској Митровици.

Конкурс је такође отворен за возаче „Ц“ категорије у Београду (Земун), Новом Саду и Нишу, а услови за ово радно место су III или IV степен стручне спреме, ЦПЦ сертификат и положен возачки испит „Ц“ категорије.

Кандидати своје податке могу доставити путем електронске пријаве попуњавањем онлајн формулара на званичном веб сајту Поште Србије или на следећу адресу: Функција управљања кадровима, Сектор за развој, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403, са обавезном назнаком за који се посао, град и општину пријављује.

 

 

 

За више информација, услове конкурса и образац за пријаву, посетите страницу http://konkurs.posta.rs/ .