Пошта Србије - Уведени координатори за регионалне пословне јединице

1.9.2023.

Уведени координатори за регионалне пословне јединице

Вршилац дужности директора ЈП „Пошта Србије“ Зоран Ђорђевић у договору са председником Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“ Боришом Шаренцем, донео је одлуку да од 1. септембра 2023. године, следећи запослени, поред досадашњих послова обављају и послове координације по посебном овлашћењу вршиоца дужности директора Предузећа, и то:

Небојша Денда, специјални саветник, координатор задужен за РЈ „Регионални поштанско-логистички центар Београд“, РПЛЦ 20200 Нови Сад, РПЛЦ 40200 Ниш и ЛПЛЦ 34200 Крагујевац.

Валентина Митровић, специјални саветник, координатор задужена за РЈ „Београд центар“, РЈ „Београдски венац“ и РЈ „Земун“.

Марина Фуртула, директор пратеће функције, заменик координатора задужена за РЈ „Регионални поштанско-логистички центар Београд“, РПЛЦ 20200 Нови Сад, РПЛЦ 40200 Ниш и ЛПЛЦ 34200 Крагујевац, РЈ „Београд центар“, РЈ „Београдски венац“ и РЈ „Земун“.

Иван Јездић, заменик директора функције, координатор задужен за РЈ „Нови Сад“, РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ и РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“.

Александар Белић, директор РЈ,  заменик координатора задужен за РЈ „Нови Сад“, РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ и РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“.

Драган Ђорђевић, директор РЈ, координатор задужен за РЈ „Ниш“, РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ и РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“.

Горан Станојковић, директор РРЈ, заменик координатора задужен за РЈ „Ниш“, РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ и РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“.

Душан Вранић, директор РРЈ, координатор задужен за РРЈ „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“, РРЈ „Краљево, Чачак“ и РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ и

Ненад Нерић, директор РРЈ, заменик координатора задужен за РРЈ „Крагујевац, Јагодина, Крушевац“, РРЈ „Краљево, Чачак“ и РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“.

 

Задужења координатора су да контролишу и координирају реализацију послова, прате стање, планирају, покрећу иницијативе и предлажу мере за унапређење пословања, предлажу или на предлог директора РЈ/РРЈ дају сагласност за премештај запослених у циљу ефикаснијег и рационалнијег пословања, контролишу долазак и одлазак са рада запослених, закључују уговоре о преносу пост експрес пошиљака када се пријем тих пошиљака врши и у другим организационим деловима Предузећа, уколико пошиљка гласи за корисника са којим је закључен уговор, а назначено је да прималац плаћа поштарину, предлажу промене реда пошта у сарадњи са Функцијом поштанске мреже и одређују радно време истих, координирају возним парком и у сарадњи са Функцијом поштанске мреже предлажу распоред експлоатације возила, контролишу закључене уговоре у циљу редовног одржавања хигијене у објектима, контролишу рад магацинских послова (пријем робе, стање залиха и др.), врше непосредну контролу рада пошта, по потреби делегирају директорима и помоћницима директора РЈ/РРЈ одлазак у ванредне контроле о чему сачињавају извештаје, контролишу закључене уговоре о издатим непокретностима, као и о непокретностима у закупу, воде рачуна о економској оправданост узимања у закуп и издавања непокретности Предузећа, сачињавају годишњи план одржавања објеката и на основу захтева РЈ/РРЈ за чији рад је надлежан, предлаже приоритете за реконструкцију, координирају израдом оперативних и динамичких планова набавки, усаглашавањем планова набавки са програмом пословања и одобреним буџетским средствима и прате реализацију захтева за набавке везаних за РЈ/РРЈ за чији рад су одговорни, сачињавају кварталне, периодичне и ванредне извештаје о раду и проблемима РЈ/РРЈ за које су надлежни и исте достављају Кабинету директора Предузећа и Надзорном одбору, као и да сваке друге недеље учествују на колегијуму где извештавају о раду РЈРРЈ за које су надлежни.

 

Ова одлука допринеће скраћењу процедура, јаснијим делегирању надлежности послова, а све у циљу бољег позиционирања на тржишту, конкурентности и ефикасности пословања Предузећа.