Пошта Србије - Пошта и Управа царина потписале Меморандум о унапређењу пословне сарадње

11.9.2023.

Пошта и Управа царина потписале Меморандум о унапређењу пословне сарадње

Директори ЈП „Пошта Србије” Зоран Ђорђевић и Управе царина Бранко Радујко, потписали су данас Меморандум о разумевању и унапређењу пословне сарадње, чији је циљ убрзање и олакшање промета пошиљака у међународном поштанском саобраћају.

Потписивање Меморандума је круна пројекта „Обрада података пре приспећа поштанских пошиљака у Србију” на коме су, претходне две године, заједно радили експерти Поште Србије и Царине кроз глобални програм Алијанса за трговинске олакшице који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

С обзиром на то да је претходних година дошло до експанзије куповине преко интернета, број поштанских пошиљака се вишеструко увећао, па ће модернизација пословних процеса, која подразумева увођење аутоматизације у транспортне, сортирне и царинске поступке, довести до смањења времена неопходног за обраду пристиглих пошиљака којих је из дана у дан све више.

То је могуће постићи применом најсавременијих информационих технологија (нових ИТ апликација, као и скенера за преглед пошиљака). Очекује се да ће увођење дигитализованог поступка обраде података о пошиљкама пре допремања омогућити да се оне по приспећу одмах прослеђују ка примаоцима, уколико нису издвојене за царинску контролу. На тај начин значајно ће се смањити укупно време њиховог задржавања, што представља главни бенефит за кориснике.

Пројекат „Обрада података пре приспећа поштанских пошиљака у Србију” који ГИЗ спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње у Србији фокусира се на спровођење мера трговинских олакшица у Србији. Пројекат пружа подршку кроз развој софтвера за размену електронских података пре приспећа поштанских пошиљака, набавку пратеће опреме, унапређење капацитета за управљање ризицима и прилагођавање правне регулативе која прати размену података.

Процес развоја и закључења Меморандума о разумевању и унапређењу пословне сарадње између Управе царина и Поште Србије подржала је и Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге и криминала, посебно у делу који се тиче безбедности и сигурности, пошто ће то допринети развоју анализе и управљању ризицима, а самим тим и адекватном одговору на незакониту трговину и покушаје кријумчарења путем поштанских пошиљака.

Потписивањем Меморандума озваничен је први корак ка примени унапређених технолошких решења у процесу допремања поштанских пошиљака, па следи њихово тестирање, док се почетак примене нових ИТ апликација и пословних процеса очекује почетком наредне године.