Пошта Србије - Пошта Србије: Обезбедити пуну примену Закона о поштанским услугама

29.9.2023.

Пошта Србије: Обезбедити пуну примену Закона о поштанским услугама

Пошта Србије представила је план за успостављање и наставак сарадње са јединицама локалне самоуправе у сегменту израде и доставе рачуна за комуналне услуге, захтевајући пуну примену Закона о поштанским услугама у наредном периоду.

На скупу у МТС дворани коме су присуствовали представници локалних самоуправа из целе земље, Зоран Ђорђевић, в.д. директор Поште Србије, презентовао је нови оквир сарадње, који, како је рекао, има за циљ обезбеђивање законитости режима доставе рачуна које издају комунална предузећа локалних самоуправа, квалитетније услуге, оптимизацију трошкова наплате и значајне уштеде у њиховим буџетима, али и обезбеђивање интереса Јавног предузећа „Пошта Србије”, Републике Србије и свих њених грађана.

„Темељно смо анализирали интересе државе, привреде, институција и грађана, полазећи од законских одредби које регулишу обавезу Поште Србије за пружање универзалне поштанске услуге, као и ексклузивно право за пружање резервисаних поштанских услуга као сегмента универзалне. Закључили смо да је потребно хитно реговање, заштита законитости и наших права у смислу отклањања изгубљене добити надаље, кроз уређење односа са локалним самоуправама, на обострану корист”, рекао је Зоран Ђорђевић.

Истакао је да пренос пошиљки које садрже рачуне за комуналне услуге спада у домен резервисане поштанске услуге коју, на основу лиценце издате од регулаторне агенције, обавља само Пошта Србије, а да је свако супротно поступање незаконито и Пошти Србије наноси штету.

Ђорђевић је објаснио да је тренутно стање да је ван поштанских токова чак 50 одсто рачуна које генеришу комунална предузећа, да се у већини градова корисницима достављају појединачни рачуни за комуналне услуге (вода, грејање, чишћење, одржавање зеленила,...), да само део рачуна доставља Пошта, док остатак достављају запослени у комуналним предузећима. „На годишњем нивоу, то је више од милијарду динара изгубљеног прихода за Пошту”, навео је Ђорђевић.

У наставку, представљен је нови модел сарадње који обухвата закључивање меморандума о сарадњи Поште Србије са јединицама локалне самоуправе – оснивачима предузећа која обављају комуналне делатности, чијом применом се обезбеђује слање писмоносних пошиљака од стране вршилаца комуналних услуга посредством Поште Србије. Закључивањем меморандума и опредељивањем за један од три понуђена модела пословне сарадње –  Пренос пошиљака које садрже рачуне за комуналне услуге, Пакет услуга: пренос пошиљака са рачунима, услуге масовне штампе и израде коверата Pressure seal технологијом, или Систем обједињене наплате, локалне самоуправе обавезују се да ће успоставити пословну сарадњу са Поштом Србије, и обезбедити да  њихови вршиоци комуналних делатности све рачуне за пружене комуналне услуге корисницима шаљу путем Поште.

Предочене су, затим, бројне погодности које нови модел сарадње доноси за грађане, комунална предузећа и локалне самоуправе.