Пошта Србије - Важне поруке за запослене на састанку директора са најбољим радницима

24.10.2023.

Важне поруке за запослене на састанку директора са најбољим радницима

Зоран Ђорђевић, в.д. директор Поште Србије, одговорио је на питања од интереса за све запослене у Пошти приликом данашње доделе признања „Најбољи радник” за трећи квартал текуће пословне године.

Директор Ђорђевић предочио је активности које пословодство Поште Србије предузима како би се у складу са оствареним добрим пословним резултатом побољшао и материјални положај запослених. Рекао је да ће новим Правилником о награђивању бити уређено оцењивање радног учинка за све запослене, и с тим у вези обезбедити адекватно управљање кадровским потенцијалом, појединачно вредновање и награђивање. Истакао је да ће зарада из добити за претходну пословну годину која је планирана и договорена, бити исплаћена запосленима одмах по добијању сагласности Министарства финансија.

„Захваљујући управо вредном и посвећеном раду наших запослених, у овој години према досадашњим показатељима, забележићемо најбољи пословни резултат у последње три године. Остварили смо повећање плата, набавили нову опрему и возила и напредовали у свим развојним областима. У наредном периоду, очекује нас даљи рад на побољшању услова рада.  Пројектовано ново повећање плата, и то значајно, очекује нас већ почетком године, као и по завршетку процеса реорганизације, када будемо имали комплетну слику новог система”, рекао је Зоран Ђорђевић.

Додао је да сви састанци које редовно одржава са менаџментом, запосленима и синдикатима, имају за циљ изналажење најбољих решења у отвореном дијалогу.

„Нова организација и систематизација радних места умногоме ће побољшати тржишну позицију наше компаније, омогућити квалитетнији и флексибилнији одговор на нове захтеве тржишта, нове услуге и даљу модернизацију, али и оно што је подједнако важно и на чему континуирано радимо – унапређење положаја запослених, повећање зарада, развој и задржавање квалитетног кадра и додатно награђивање за постигнуте резултате”, закључио је директор Ђорђевић.

Добитници признања за најбоље поштаре су Марко Симоновић, РЈ „Земун” (11070 Београд 27), Ненад Којић, РЈ „Нови Сад” (21400 Бачка Паланка), Ненад Петровић, РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор” (12208 Костолац), и Слободан Милисављевић, РЈ „Београд центар” (11050 Београд 22). Достављач из РЈ „Земун” (11077 Београд 99) Александар Липовшек, победник је у категорији најбољи достављач/возач.

За најбоље шалтерске раднике проглашени су Кристина Папрић, РЈ „Земун” (11188 Београд 67), Драган Филиповић, РЈ „Ниш” (18246 Равна Дубрава), Светлана Малиш, РРЈ „Крагујевац, Јагодина, Крушевац” (37110 Крушевац), и Негица Радичевић, РЈ „Београд центар” (11213 Падинска Скела).

Као најбољи управници пошта награђени су Жељко Марковић, РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда” (23208 Елемир) и Наташа Седлан, РЈ „Земун” (11185 Београд 84).

Најбољи контролор/благајник је Милица Колев, виши контролор у РЈ „Земун” (11198 Београд 123). Добитник признања за најбољег радника у преради поштанских пошиљака је Немања Кнежевић, из РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор” (12000 Пожаревац).